Ahmed RamiFounder of Radio Islam, Tel: (Sweden) + 46-708121240, EMAIL


Ett liv för frihet
biografi av
Ahmed Rami

1- a. Förord

- b. Ahmed Rami Intervjuas i Marocko!

- c. En motoriserad feodalism!

2 - Det förflutna och framtiden

3 - Atlasbergen

4 - Stammen

5 - Araberna

6 - Hembyn och släkten

7 - Jihad

8 - Orättvisan

9 - Revolutionsdagen

10- Hembyn på kuppdagen

11- Sista timmarna

12- Casablanca

13- Caiden och självständigheten

14- Allt som vanligt i hembyn

15- Kuppdagen

16- Staden

17- Nykolonialismen

18- Casablanca igen

19- Första revolten

20- Oufkir

21- Ben Barka

22- Planer för en revolt

23- Revoltens dag

24- Misslyckad revolt

25- Flykten

25a- UD:s "hemliga" dokument om Rami

26- Kungen är naken

27- Varför militären

28- Kolonialtiden

29- Aktörerna och motivet

30- Korruption och brott vid Hassans hov

31- Den islamiska världen

32- H.S. Nyberg om Islam

33- Vad är Islam?

34- I Sverige

35- Kampen för demokrati gäller för Sverige

36- Den judiska makten över massmedierna

37- Yttrandefriheten i Väst - ett hyckleri

38- Recension av boken "Vad är Israel?"

39- Han tar sionisterna på allvar

40- Att lösa meningsmotsättningar

40a- Frikänn Ahmed Rami! (Folket i Bild )

41- Boken som avslöjar sionismen

42- Protest inte hat

43- Exempel på missaktning

44- Missaktning

45- Radio Islams motiv och avsikt

47- Åtal mot min bok "Vad är Israel?"

48- Ett polisförhör

49- Är det brottsligt att informera?

50- Sions kommande härlighet

52- Upprop till Sveriges folk för yttrandefrihet!


Denna bok

Den 16 augusti 1972 genomfördes en militär revolt mot kung Hassan av Marocko. Det var den andra under loppet av ett år. På ett regeringsmöte, den 18 augusti 1972, förklarade kungen att "samtliga rvoltörerna nu var arresterade och ska avrättas". Kungen hade fel. En av männen bakom kuppen var på fri fot. Sedan 1973 befinner sig nämligen Ahmed Rami i Sverige där han fått politisk asyl. I Marocko är han dödsdömd i sin frånvaro. Han fortsätter sin kamp i Sverige mot andra "kungar"...som styr Landet. För att han inte känner någon högaktning för de fräcka och arroganta judiska makthavarna dömdes han, även i Sverige, för "missaktning mot den judiska folk grouppen"! Avsikten med denna självbiografi är inte enbart att berätta om Ahmed Rami och hans medverkan i händelserna i Marocko - en i och för sig viktig och spännande berättelse - utan att sätta in hans kamp i ett större sammanhang och spegla motsättningarna i Marocko, i den islamiska världen och även i Sverige med hjälp av Ahmeds öde.
Kultur Förlag
© Ahmed Rami, ISBN. 91-971094-l-X Kultur Förlag.
Författarens adress: Box 316, 101 26 Stockholm. Tel 0708121240. Boken kan beställas genom bokhandeln
eller genom att sätta in 180 kr på Pg 488 90 62-8.

 

 Förord
Av Valentin Prussakov

För över 25 år sedan beordrade kung Hassan II att den f.d. löjtnanten Ahmed Rami skulle spåras upp och föras till Marocko. Han hade deltagit i åtminstone två sammansvärjningar som syftade till att störta monarkin och upprätta en islamisk republik. Den marockanska säkerhetstjänsten har inte kunnat klara av det kungliga uppdraget.

I dag är denne sympatiske, ungdomlige och otroligt energiska person en av de mest populära personerna i Sverige, men samtidigt också en av de mest hatade. Hans politiska åsikter diskuteras i riksdagen och, som det sägs, även i regeringskretsar. Han har skrivit och gett ut fyra tjocka böcker. I dessa redogör han för, på ett övertygande sätt, att i Sverige, liksom överallt i Väst, är grunderna för det nationella livet underminerade, och att det styrs av människor som inte har någonting gemensamt med äkta demokrati utan strävar efter att förverkliga fientliga syften mot varje folk. Det är den beryktade "nya världsordningen". Rami, som idag är svensk medborgare, tröttnar aldrig på att upprepa detta i Radio Islams sändningar.

***

Det är begripligt att den här sortens åsikter inte gillas utan väcker, milt sagt, märkbar irritation inom "den mäktiga världen". För några år sedan åtalades han (en arab och hundraprocentig semit) för - antisemitism. Han dömdes till fängelse där han fick tillbringa ett halvår. Förvånansvärt är att han har befunnits vara den enda politiska fången i hela Sverige.

Trots allt är Ahmed Rami inte en bruten man och har på intet sätt förlorat modet. Fängelset har kanhända endast stärkt och övertygat honom om att han har rätt. Radio Islams sändningar fortsätter och den modige marockanen tänker inte avbryta kampen. För honom är det livsviktigt "att folk i alla länder verkligen borde få vara oberoende, och inte underordna sig den minoritet som tillskansat sig makten".

 

- Vad är då grunden för hans övertygelse? Vad är det som ger honom styrkan att säga högt det som majoriteten inte ens vågar tänka? Har han förstått mot vem han lyft handen, vem det är som han har utmanat? När jag träffade Ahmed Rami kunde jag självfallet inte låta bli att ställa honom dessa frågor.

 
32
{Karta}

H. S. NYBERG
OM
ISLAM

H. S. NYBERG SKRIVER TILL SIN DOTTER SIGRID KAHLE
 • Sigrid Kahle har haft vänligheten att sända till mig en kopia av ett brev som hon fick från sin far i Bagdad 1960

  "Jag ångrar aldrig att jag har ägnat mitt liv åt att lära känna islams värld och historia; det är ett av världshistoriens mest fängslande kapitel, och särskilt skeendet i våra dagar har en fascination, som jag väl förstår att du gripits av, då du fått uppleva det inför dina ögon, likaväl som det för mig är ytterst fascinerande; jag är glad åt att jag åtminstone har fått känna atmosfären. Låt oss gärna kalla de agerande som tala arabiska för araber; låt vara att de äro second-hand arabs, så har likväl islam och arabiska språket satt en outplånlig arabisk stämpel. Hos dem finns mycket som är dunkelt, svårförståeligt, förargelseväckande, även gement (men det finns gunås så visst också hos andra folk) men det finns något som vi västerlänningar ha rationaliserat bort; en helhjärtenhet och en enkel, jag ville säga bibliskt enfaldig hängivenhet, som är en kraftkälla av första ordningen, tyvärr möjlig att bruka till både gott och ont.

  Vi västerlänningar ha täppt till källflödet med vår skepticism, vår relativism, vårt rationaliserade känsloliv. Hur världsliga och grovt materialistiska islams människor än kunna vara, ha de innerst inne en oförstörbar och självklar tro, under det att västerlänningens innersta är antingen tomt eller skådeplats för ateism eller agnosticism och hans yttre är inriktat på ett oandligt njutande av det materiella goda. Inom islam finns visst mycken praktisk materialism, men knappast ändå någon materialism i modern mening (därför kan marxismen svårligen göra sig gällande här); det finns väl ogudaktighet men ingen ateism. Det är genom islam som jag har kommit till klarhet om västerlandets andliga belägenhet och därmed även om min egen; jag har personligen mycket att tacka min bekantskap med islam för.

  Att vara västerlänning, det är att vara delaktig och medansvarig i en kultur som varken du eller jag kan göra oss urarva ifrån; att vara västerlänning i våra dagar, det är att vara delaktig i den stora upplösningen, i den stora förstörelsen, i levnadsstandardens materialism, i oandlighetens triumf. Men det går inte att undandraga sig ansvaret; den som står i vår situation måste ha amor fati.. Jag har för mitt religiösa liv lärt avgörande saker av islams stolta bekännarglädje, glädjen över att vara en normal människa med religion (jämför hos oss: 'han har blivit besynnerlig, han har blivit religiös!'); den stränga och tveklösa monoteis men och den kompromisslösa enkelheten. Jag kunde inte låta bli att känna kontrasten mellan den stramt enkla islamiska gudstjänsten och den yviga hierarkiska prakt som utmärkte gudstjänsten i de ortodoxa kyrkorna, och jag kände livligt kontrasten till det orkeslösa, det skrämda och förlägna i den protestantiska religionsutövningen hemma hos oss.

  Jag lärde mig förstå att i islam, all yttre skröplighet till trots, funnos gömda starka religiösa värden som kunde ligga på religionens högsta höjdläge. Men jag lärde mig också att hålla gränsen: jag är kristen. Detta har tidigare varit ett faktum som jag aldrig reflekterat över, som jag i radikala ungdomsår kanske någon gång hade velat kasta ifrån mig som överflödigt. Nu, vid konfrontationen med islam, fick detta faktum relief. Att religionen i västerlandet har en så svag ställning beror utan tvekan på den brist på andlig övning som är den stora oandlighetens följd. Inom protestantismen är den nästan obefintlig; den katolska kyrkan har den ju i någon mån. Jag tror faktiskt, att det nu blir de oförbrukade andliga krafterna utanför vår kulturkrets, som vi får ta vår tillflykt till för en förnyelse.

  Att konfessionens tid är förbi är min övertygelse; inom kristenheten är det en trängande uppgift att arbeta på deras övervinnande genom en koncentration på det väsentliga. Kanske hägrar en ännu högre andens enhet åtminstone i någon väsentlig punkt. Islam lär icke ta första steget; julfesten hemma hos er 1960, som du skildrar i ditt brev och där en protestant läste julevangeliet, katolska barn sjöng julsånger och en muslimsk sayyed läste Surat Maryam ur Koranen, är någonting helt unikt. Det är bara indierna som brukar kosta på sig en sådan vidhjärtenhet, såsom vid den Gandhifest på Indiska Ambassaden i Stockholm där alla möjliga religionsurkunder reciterades. Det må vara riktigt som manifestation. Eljest fylla vi kanske bäst vår uppgift i denna tid genom att vara trogna mot och fördjupa vår egen religionsform och via den nå fram till universalitet."

  Till Ahmad Rami från Sigrid Kahle i mars 1989

  då Rushdie-affären hotar all tanke på universalism,

  i hopp om fred och försonlighet mellan alla människor på jorden.

   

  Sigrid Kahle

  tis 7 mar 1989

   


   

  33

  VAD ÄR ISLAM?

  VARFÖR BEHÖVS

  EN ISLAMISK

  REVOLUTION?


  Att utropa "Allahou Akbar! " (Gud är störst) är att relativisera all makt, allt ägande och all kunskap
  Gud, i Koranen, utesluter radikalt varje socialt system där pengar skapar en politisk hierarki

  Islam är den grundläggande och första religionen sedan Gud "inblåste sin ande i människan " (Koranen: sura (kapitel) XV, vers 29)

  - d v s från Adams tid till våra dagar.

  I islam är Gud symbolen för det goda och djävulen symbolen för det onda.

  Alla som bekämpar det onda och kämpar för det goda är muslimer.

  Det finns ingen "fundamentalisk", "moderat" eller västerländsk islam lika litet som det finns svart afrikansk, arabisk islam eller indisk eller indonesisk islam.

  Det finns bara en islam.

  Det är den som Koranen kallar "Sunna av Gud" (Guds rätte-snöre), fortsättningen på de profetiska uppenbarelserna och det sista budskapet - det från Gud.

  Vår första uppgift är att visa vår islamiska tro genom att efterleva den idess helhet och inte att försvara någon särskild folktro eller någon viss tradition.

  Profeten Mohamed kom för att erinra människorna om den ursprungliga religionen:

  • "Så håll dig stadigt och sanningsenligt till Tron: (Förverkliga) Guds händers verk i överensstämmelse med den förebild som Han skapade människosläktet: Ingen ändring (må göras) i verket (skapat) av Gud: det är den sanna Religionen: Men de flesta människor förstå icke " (Koranen: XXX, 30).

  Profeten Mohamed sändes av Gud för att bekräfta föregående budskap, för att rena dessa från de historiska ändringar som de undergått och för att komplettera dem.

  Men vår tro utarmas om vi förklarar vår religion som den bästa helt enkelt därför att vi inte känner till alla de övriga.

  Isolering, självupptagenhet, och "inbilskhet" är nu de största hindren för den islamiska upplysningen att nå den "icke-muslimska" världen.

  Det väsentliga och universella budskapet i islam kan sammanfattas i 3 punkter:

  - Guds transcendens och enhet

  - människors gemenskap

  - människors ansvar


  Transcendens (upphöjdhet) är:

  Vissheten att Gud är den ende (på arabiska "tawhid"):

  "Om det i himmelen och på jorden, funnes andra gudar än Gud, skulle det råda kaos i båda ..." (Koranen: XXI, 22).

  Gud är alltings Skapare, och följaktligen är vi själva otillräckliga.

  "Hur många varelser finns det som inte klarar sin egen försörjning? Det är Gud som föder (både) dem och dig..." (Koranen: XXIX, 60).

  Från principen om enheten och medvetenheten om vårt "beroende" i förhållande till Gud - Skaparen - (självtillräcklighet är motsatsen till transcendens) härrör den tredje aspekten av tron på transcendens: erkännandet av absoluta (sanna, fasta) värden att hållas högre än egoistiska intressen hos individer, grupper och nationer.


  Gemenskapen (på arabiska "Ouma")

  Principen om gemenskap är motsatsen till individualism, som innebär att människan (som individ) är alltings medelpunkt och mått. När det gäller gemenskap ur islamiskt perspektiv är var och en medveten om sitt personliga ansvar för alla andra.

  Mänskligheten är en, därför att Gud, dess Skapare, är en. Alla människor har samma ursprung och är skapade för samma ändamål. Det finns inget "utvalt herrefolk" och inga "speciella" gudar.

  "Det är Han som skapade dig från en enda varelse..." (Koranen: VII, 189; IV, 1; XXXIX, 6).

   


  Ansvaret

  Islam är motsatsen till fatalism och resignation.

  Den är en ständig kraft att motstå allt förtryck, ty den utesluter varje underkastelse utom den under Guds vilja och håller människan ansvarig föruppfyllandet av den gudomliga ordningen på jorden.

  Allt på jorden är underkastat Guds lag (ordet muslim betyder underkastelse inför Gud); stenen i dess fall, trädet i sin växt, djuret i sina instinkter, alla är underkastade Guds lag.

  "Ära namnet av din Beskyddare-Herre högst, som har skapat allting och givit allting dess ordning och harmoni; som har stiftat lagar och givit vägledning " (Koranen: LXXXVII, 1-3).

  Människan allena har det fruktansvärda privilegiet att kunna visa olydnad:

  "Vi erbjöd sannerligen förtroendet till himlarna, jorden och bergen; men de vägrade att mottaga det av rädsla för det. Endast människan accepterade att åtaga sig det..." (Koranen: XXXIII, 72).

  Om någon blir "muslim", d v s om någon villkorslöst tar emot Guds kallelse och följer Jesus och Mohameds exempel genom att mottaga Guds ledning och genom sin yttersta självuppoffring, då blir man muslim genom kraften av en frivillig, självständig och ansvarsfull handling. Det är därför Gud lät änglarna, som inte har förmåga till olydnad, falla ned inför människan.

  "Och när Vi sade till änglarna: "Böj Er ned inför Adam": "lydde de och böjde sig ned ..." (Koranen: II, 34; XV, 30).

  Gud säger vidare i Koranen:

  "Låt det inte finnas tvång i religionen: Sanning skiljer sig klart från villfarelse: envar som förkastar det onda och tror på Gud har fattat tag i det pålitligaste handtaget, som aldrig lossnar. Och Gud hör och vet allt " (Koranen: Il, 256).

  Det är inte endast fråga om att utesluta fysiskt, militärt eller polisiärt tvång, utan varje form av tvång, även det inre och det andliga: Koranen understryker.

  "Sanningen finns hos Din Herre "; "Låt den som vill, tro, och låt den som vill, förkasta (den) ..." (XVIII, 29).

  Gud säger också:

  "Vi har visat henne den rätta vägen, som hon med tacksamhet kan acceptera att följa eller vägra att följa " (LXXVI, 3).

  Koranen förtäljer oss att Gud har gjort människan till sin "khalif" (d v s ställföreträdare, "representant") på jorden.

  En "khalif" är inte en underordnad och passiv verkställare; han är en ansvarig ledare, ålagd att fatta beslut. Denna uppgift är inte begränsad till somliga: det är en plikt för varje muslim:

  "Kämpa för Guds sak - Du är endast ansvarig för dig själv " (IV, 84).

  "Varje själ skall hållas som gisslan för sina gärningar" (LXXIV, 38).

   


  Allahou Akbar!

  Att utropa "Allahou Akbar! " (Gud är störst) är att relativisera all makt, allt ägande och all kunskap.

  Inför detta rop av tro, har vi i historien sett de mest övermodiga arméer sänka sina vapen.

  Behovet av detta budskap framstår mer uppenbart på grund av det andliga misslyckandet i dagens judaiserad västvärld.

  Tusentals män och kvinnor över hela världen har, oavsett deras religion, men med förtröstan på framtiden, upptäckt att den judaiserad västerländska civilisationen gjort konkurs och att den, om vi låter den hållas, leder oss till globalt självmord.

  Hur är balanskontot i dag?

  700 miljarder dollar har spenderats på krigsrustningar under

  Som ett endaste exempel så har de två stormaktsblocken 1984 lagrat mer än en miljon bomber av Hiroshimatyp. Denna bomb dödade 70.000 människor på ett ögonblick.

  Detta innebär att det i dag är tekniskt möjligt att utplåna 70 miljarder människor, vilket är mer än det tiodubbla antalet i dag levande människor.

  För första gången under mänsklighetens tre miljoner år långa existens har det alltså blivit "tekniskt" möjligt att utplåna varje spår av liv på jorden.

  Denna tekniska möjlighet kallas märkligt nog för "framåtskridande". Än mer märkligt är att vad som kallas "fred" är "jämvikt i terror" (terrorbalans) mellan supermakterna.


  Förhållandena mellan nord och syd är likaledes uppbyggda på ett orättvist sätt. Följderna av kolonialismen och det konstant ojämna handelsutbytet har lett till följande skandalösa förhållande:

  Förenta staterna begränsar sin veteproduktion och de europeiska kyllagren förmår inte längre lagra mer av överskotten på kött och smör, medan 80 miljoner människor i resten av världen har dött på grund av hunger och undernäring under det senaste året.

  Den s k tredje världens skuldbelopp ökar år efter år och skulden bara fortsätter att öka; nord blir rikare och rikare och syd fattigare och fattigare.

  Efter det judaiserade Västerlandets herravälde över resten av världen i fem århundraden kan man faktiskt knappast föreställa sig en sämre förvaltning av vår planet.


  Den djupa orsaken till denna judaiserad västvärldens politik alltsedan det som kallas "Renässansen" (d v s sedan den samtidiga uppkomsten i Europa på 1600-talet av kapitalism,med dess judiska bank- och räntesystem och kolonialism) är övergivandet av tron på absoluta värden.

  När ett samhälle upphör att erkänna de absoluta värdena som ledstjärna i sin verksamhet, återstår intet annat än konfrontationen med begär efter materiell tillväxt.

  Det är allas krig mot alla och västvärlden är nu hemfallen åt detta.

  Dess verkliga religion är den blinda tron på en hemlig judaiserad gud: tillväxt, d v s en önskan att producera mer och mer av vad som helst i en allt snabbare takt; nyttiga, onyttiga, skadliga eller t o m dödliga ting, såsom vapen, som är det mest vinstgivande i tillverkningsindustrin.

  Denna hemliga gud är en grym gud: den kräver mänskliga offer.

  Vad som karaktäriserar dyrkan av denna falska gud är att den framhäver människans självtillräcklighet gentemot Guds transcendens och individualismen gentemot gemenskapen.

  "Självtillräckligheten" har proklamerats, alltsedan "Renässansen", och i "Faust" av Marlowe säger man:

  "Människa, genom din mäktiga hjärna blir du en gud. herre och mästare över alla element".

  Individualismen är, alltsedan den s k Renässansen, återvändande till den gamla grekiska, sofistiska maximen som lyder:

  "Människan är alltings medelpunkt och mått".


  Denna civilisations misslyckande har alstrat en kultur av förtvivlan.

  De falska profeterna av det tomma och det absurda återspeglar detta kaos som om det vore ofrånkomligt och evigt och i stället för att försöka övervinna det, lär de vara unga att livet inte har någon mening.

  Om livet inte har någon mening, då är allt, även det som är brottsligt, tillåtet och vi blir utlämnade åt all sorts våld som uppstår mellan individer, grupper och nationer.

  "Jämviktsterror" (terrorbalans) blir lagen för dessa ociviliserade förhållanden bland människorna på alla nivåer i samhällstillvaron.

  Förnekandet av livets mening och existensen av absoluta värden har lett till att den vetenskapliga och tekniska utvecklingen - såsom förträffliga medel i människans tjänst -blivit ett mål i sig, då den försöker få oss att tro att vetenskap och teknik kan lösa alla våra problem och att problem som inte relaterar till dem, sådant som kärlek, skönhet och livets mening, inte existerar.

  Denna "förmögenhetsreligion" - att skapa förmögenhet till varje pris - d v s att skapa falska gudar: vetenskap, teknik, nation, pengar, sexualitet och tillväxt - har skapat en ny polyteism (dyrkande av många gudar) och en ny vidskeplighet, och förvandlat vetenskap till vetenskaplighet, teknik till teknokrati och politik till machiavellism.

   


  Det grundläggande problemet är alltså att återgiva människan hennes rätta betydelse: d v s tron på Guds transcendens, mänsklig gemenskap och medvetenhet om vårt personliga ansvar.

  Men att säga att islam kan lösa de problem som uppkommit genom sammanbrottet av västvärldens herravälde, innebär inte

  - att islam kan göra allt ensamt

  - att islam har fullständigt färdiggjorda lösningar på vår tids problem.

  Tvärtom är de två främsta hindren för spridande av islamisk upplysning följande:


  Självtillräckligheten och okunnigheten om andra. Den tidiga islam, under det första välsignade århundradet, spreds på mindre än ett århundrade från Indus till Pyrenéerna, inte på grund av militär erövring utan framför allt på grund av att den kunde integrera alla andra stora tidigare kulturer, att den kunde utkristallisera från dem en alldeles ny syntes och därför att miljoner anhängare av andra religioner kunde identifiera sig med den.

  I dag kan islam inte återtaga sin väg om den inte öppnar sig för alla trosbekännelser och all visdom som den kan inrymma.

   


  Triumferandet: i betydelse av det dödliga hyckleriet att ha fullständigt färdiggjorda svar, formulerade för tusen år sedan av dess jurister och traditioner.

  Att säga att Koranen inte "förglömt något" betyder att den har givit oss en evig vägledning, att den har angivit det yttersta och absoluta målet för våra gärningar. Men det fritager på intet sätt människan från hennes ansvar att i varje tidsperiod uppenbara medlen att förverkliga dessa mål.

  Att påstå att Koranen eller "Sunna" innefattar ett fullständigt färdiggjort ekonomiskt system, politisk konstitution eller en encyklopedi, vore att nedsättande reducera det eviga budskapet till samhällsväsen och flytande teorier.


  Det uppenbarade budskapet ger oss oändligt mycket mer: målen, de evigt oföränderliga lysande grundsatser (principer) som styr vårt inre liv och alla våra handlingar, såväl offentliga som privata, i syfte att för varje tidsperiod utarbeta svaren på de ekonomiska, politiska och kulturella problemen i vår tid genom ständigt ny tolkning av dessa eviga grundsatser.

  Dessa grundsatser är enkla:

  - på det ekonomiska området: Gud ensam äger;

  - på det politiska området: Gud ensam bestämmer;

  - på det kulturella området: Gud ensam vet.

   


  Gud ensam äger.

  "Allt i himlen och på jorden tillhör Gud",

  står det i Koranen (Il, 116; Il, 284; III, 109 etc...).

  Människan är Guds "khalif" på jorden; hon är bemyndigad att handha denna egendom å Guds vägnar och enligt Hans direktiv.

  Denna uppfattning står i motsats till den romerska och judiska lagen som definierar äganderätt som "rätt att bruka och missbruka".

  För muslimen, däremot, kommer plikterna före rättigheterna.

  Människan, den ansvariga förvaltaren av Guds egendom, kan inte disponera den efter sitt eget tycke: hon kan inte förstöra den efter sina egna nycker och infall, och hon kan inte heller förslösa den eller försumma den. Och utan att erhålla nyttianderätten till den genom sitt arbete kan hon inte heller föröka den.

  "Det finns de som begrava guld och silver och inte använda det enligt Guds vilja; förkunna dem ett svårt straff" (Koranen: IX, 34).

  En av de hårdaste fördömelserna på den punkten i Koranen avser Abou Lahab (dagens Pagrotsky) och hans rikedom:

  "Bort med Abeu Lahabs verk! Bort med honom! Varken

  hans rikedom eller hans vinster skall vara till gagn för honom" (CXI, 1-2).

  Alla Koranens föreskrifter, särskilt "zakat", som avser ett socialt överförande av rikedom som ett religiöst villkor, och förbudet mot "riba" (den judiska åker) och oförtjänta inkomster, d v s förbud mot all förtjänst utan arbete i Guds tjänst - alla sådana föreskrifter bidrar till att förhindra att rikedom samlas i en social sektor (ekonomisk maktkoncentration) medan en annan social sektor utarmas.

  Gud, i Koranen, utesluter radikalt varje socialt system där pengar skapar en politisk hierarki.

   


  Gud ensam bestämmer

  I motsats till den judiska rasistiska stam-"religionen" skapade Profeten i Medina ett radikalt nytt sorts samhälle, som inte längre var grundat på blod eller ras, ej heller på äganderätt till jord, eller affärsförbindelser, inte ens på gemensam kultur eller historia; med andra ord: inte på något som hänförde sig till det förflutna eller kunde vara arvegods, utan ett samhälle uteslutande grundat på tron; det villkorslösa svaret på Guds kallelse, som Mohamed givit det eviga föredömet på.

  Ett sådant samhälle är öppet för alla, utan hänsyn till ursprung.

  Så är till exempel intet mer främmande för denna islamiska "Ouma" än det judiska begreppet "rasistisk härstamning", d v s en gangster affärsmarknad skyddad av Staten och rättfärdigad av den rasistiska, historiska eller kulturella mytologi, som verkar göra nationen till ett mål i sig, vilket motsäger begreppet om mänsklig endräkt (detta begrepp är en särskild aspekt av "tawhid" - (guds universalism och enhet) den grundsten som gäller för den islamiska världssynen.

  Likaledes kräver Koranens uppfattning av "shura" (d v s konsultation, direktdemokrati) konsulteras i syfte att deltaga i Guds åsyn, i utarbetandet och tillämpningen av de beslut på vilka deras öde vilar.

  Denna grundsats utesluter omedelbart allt envälde, all despotism av en samhällsklass eller parti, liksom alla former av rent statistisk, delegerad och främmande demokrati.

  Vad gäller ekonomi ankommer det på oss att finna de rätta medlen för att uppnå dessa mål, att tillämpa dessa oföränderliga grundsatser på de nya historiska förhållandena i vara samhällen, att bekämpa den teknokratiska positivismen, den politiska machiavellismen, angreppen av arkaisk och pervers nationalism, det ojämna handelsutbytet, polarisationen mellan block och terrorbalansen.

   


  Gud allena vet:

  Vi måste även värja oss mot den utarmande "triumferingen" och illusionen att vi i det förflutna kan finna - utan något reflekterande eller någon forskning - ekonomiska lösningar på alla våra aktuella problem, eller en färdiggjord politisk konstitution.

  Därför skulle det vara naivt att reducera Koranen till enbart en encyklopedi som besparar oss den krävande ansträngningen av vetenskaplig och teknisk forskning som gjorde den islamiska världen till ett centrum som gav upplysning åt kulturen över hela världen från universitetet i Cordoba.

  Som följd av en väldig ansträngning att tolka och assimilera de stora kulturerna i det förflutna: i Grekland och Rom, i Persien och Indien och i enlighet med den islamiska föreskriften att söka kunskap även i Kina, föddes samtidigt en sann syntes och en österländsk kultur.

   


  Den grundläggande principen är att så länge Gud ensam äger och Gud ensam bestämmer, så vet Gud ensam. Det är det som utesluter det övermodiga anspråket att bemäktiga sig all Guds makt eller illusionen av att äga en perfekt kunskap som når fram till kunskapen om de främsta målen och de slutliga avgörandena.

  Förebilden av det islamiska universitetet i Cordoba från tionde till trettonde århundradet grundlägger, från denna synpunkt, ett mönster, som vore värt att återuppliva i andemeningen att utveckla vetenskaperna, i vår tid, pa sådant sätt att de inte används för människans förstörelse utan för hennes framåtskridande på Guds väg.

  Från detta muslimska universitet i Cordoba har från tionde till trettonde århundradet kulturströmmar i dess vidaste mening flödat över tre områden:

  - Vetenskap: genom att däri skapa den experimentella metoden för att klarlägga tingens relationer sinsemellan och orsaksföljder.

  - Visdom: såsom betraktelse över alltings mening i dess förhållande till Gud i en harmonisk värld där livet har en betydelse och ett mål.

  - Tro: såsom medgivande att vetenskap aldrig kan uppnå det främsta målet eller att visdomen aldrig kan nå det yttersta slutet; tro såsom medvetenhet om våra begränsningar och våra sjalvklara problem och tro såsom förnuft utan gränser.

  Ett sådant begrepp om vetenskap och teknik skulle sätta oss i stånd att - vilket är aktuellt - förhindra all vetenskap och teknik från att föra oss till planetariskt självmord.

   


  Hur verka för denna islamiska renässans?

  Vi måste lära oss att läsa Koranen och Profetens ord, så som Koranen ålägger oss att läsa dem.

  Koranen och "Sunna" skall inte läsas med döda ögon.

  Gud har dikterat Koranen. Han inspirerade Profeterna. Men de som lyssnade på dem och de som tolkade dem var mänskliga varelser.

  De var troende och jurister som tillhörde en bestämd historisk tidsperiod. Vi måste studera dem med respekt och med all öppenhet och allvar, följa deras exempel och hålla i minnet den starka önskan att lösa våra problem, inte genom att upprepa deras bekännelseformler utan genom att inspireras av formlerna till de metoder som de använde för att kunna leva efter islam i det nya arabiska väldet, d v s under historiska förhållanden väsentligt olika de som rådde i Medina-samhället.

  Vi skall inte splittra oss själva genom att deltaga i tvisterna och olikheterna mellan andra tidsåldrar.

  De som i dag föreställer sig att sunniterna bekämpar shiiterna är fiender till både sunniter och shiiter; det finns nämligen bara en islam.

  Vi bör inte ta parti för eller stödja någon av de juridiska skolor varmed envar ansträngt sig att lösa andra tiders och andra folks problem. Det var inte deras skyldighet att lösa våra problem och fritaga oss från vårt ansvar.

  Profeten Mohamed har framfört ett evigt och universellt budskap riktat till all världens folk. Koranen säger:

  "Sannerligen är Du Herre allskapande, allvetande" (XV, 86).

  "Han är den som frambringar Skapelsen, sedan upprepar den" (XXVII, 64).

   

  Gud är levande:

  "Gud! Det finns ingen gud utan Honom - denlevande .." (Il, 255).

  Koranen kallar inte de döda: det är vi, de levande, som skall svara på den evigt oförtröttliga kallelsen:

  - utan att efterlikna den judaiserade västvärlden

  ... och

  - utan att efterlikna det förflutna.

  Att efterlikna västvärlden är att avskilja 220 lagstiftande verser från de fler än 6 300 verserna i Koranen och att behandla dem enligt de metoder de judiska och romerska juristerna använde, d v s att tolka dem bokstavligt som lagparagrafer och att mekaniskt tillämpa dem oavsett tidsepok och omständigheter.

  Den koranska uppenbarelsen är motsatsen till den judiska och romerska lagen.

  Den judiska lagen anbefaller abstrakta lagbud, där annat ej återstår än att tolka dem med hjälp av syllogism (slutledningar), d v s att anpassa tillämpningen på varje konkret fall.

  Den koranska uppenbarelsen ger oss i stället konkreta exempel på lösningar av bestämda historiska problem och med absoluta värden inom det evigt oföränderliga budskapet.

  Gud har sagt till oss:

  "För att människorna ska må taga sig i akt, har vi i Koranen tagit med varje tänkbar liknelse " (XXXIX, 27).

  Detta "resonemang" om "exemplen" kan inte vara en mekanisk slutledning - ett avsteg från grundsatsen om följderna, utan tvärtom är det ett uppstigande från det konkreta historiska exemplet till den eviga, sanna grundsatsen som inspirerade denna lösning; och efter att ha "övervägt", d v s efter att ha klarlagt grundsatsen, återvänt till det konkreta för att genom analogi finna ett svar på det nya historiska problemet som inte hade något prejudikat.

  Så handlade till exempel Abou Hanifa för att lösa de problem som uppkommit i ett samhälle helt olika samhället i Medina, d v s ett samhälle som hade erfarenhet av centraliserad monarki och en kultur som ignorerade Hedjaz (område i Arabien).

  Denne geniale jurist lät sig inte besmittas av den judiska och romerska lagens slut ledningsmetoder.

  En sådan inställning nödvändiggör att man måste klarlägga för varje föreskrift i Koranen och "Sunna" dess "raison d'être", den grundsats som inspirerat den, och de historiska förhållanden till vilka den hänför sig.

  Dessutom måste varje sådant förfarande noga placeras i det globala sammanhanget av Koranens uppenbarelser.

  Det var så Profeten handlade, följd av de "väl ledda" khaliferna och de första stora juristerna.

  Bakom den bokstavliga tillämpningen av verserna, samtidigt skilda från det historiska sammanhang i vilket de nedärvts och från hela den koranska uppenbarelsen, visste de och det måste vi minnas, att varje vers i Koranen är nedärvd från det "eviga" i historien.

  Koranen har föreskrivit avhuggandet av tjuvens hand:

  "Vad beträffar tjuven, manlig eller kvinnlig: hugg av hans eller hennes händer: ett straff till varning, från Gud, för deras brott ..." (V, 38).

  Dock tvekade inte khalifen Omar lbn al-Khattab att upphäva tillämpningen av detta straff under en tid av hungersnöd.

  I överensstämmelse med en "hadith" (yttrande och traditioner) av Profeten håller Gud tillbaka sitt skydd för varje samhälle där det finns en hungrig människa.

  Abou Dawud och EnNasai berättar hur en godsägare krävde att handen skulle huggas av en olycklig man som stulit några veteax från hans åkerfält.

  Profeten svarade:

  "Denne man var hungrig och du gav honom inte att äta".

  Sedan befallde Guds budbärare att ett mått vete skulle ges till den svältande mannen.

  För Profeten liksom för Omar lbn al-Khattab stod det klart att social rättvisa är ett islamiskt värde höjt över äganderatten.

  Det är betecknande att under historiens gång ända fram till våra dagar har de privilegierade rika och besuttna ofta åberopat tillämpning av den tidigare nämnda versen av Sura V, men de har då glömt föreskriften i vers IX, 34,

  "som hotar den, som samlat rikedom med de allvarligaste straff".

  Det fullständigt legitima kravet (på upphävande av judaiserade lagarna som införts av de gamla kolonialistiska ockupanterna och tillämpningen av "Sharia", den islamiska lagstiftningen) i syfte att återställa en verklig islamisk identitet har ofta förvrängts och förlöjligats av dessa privilegierade och mäktiga.

  Å andra sidan är tillämpningen av Sharia genom straffutövning innan social rättvisa genomförts så att ingen skall behöva stjäla på grund av sin fattigdom och på grund av andras skrytsamma lyx - och att åberopa den bokstavliga tillämpningen av koranversen, det är att svika Koranens andemening.

  Den andemeningen har vi hänsyftat på när vi visat hur Profeten och Omar lbn al-Khattab handlat när de straffat, inte tjuven som drevs av förtvivlad nöd utan den rike som inte födde honom eller klädde honom eller undervisade honom.

  Karikatyrerna av Sharias tillämpning är nu mer allvarliga.

   


  Stölden, "riba"(den judaiserade "räntan" och dess banksystem) och penningsamlandet, har idag tagit mycket mer komplicerade och varierande former än de som förekom i Medina-samhället.

  Förmögenheter som samlats genom spel i moderna former: affärsspekulationer eller växelmarknader (i den judaiserade Soros´stylen), och genom det normala utbytet av det kapitalistiska system som legitimerar parasitiska vinster på samhällets arbete, alla sådana förmögenheter är endast stöld i stor skala.

  Att bokstavligt tillämpa en moralisk föreskrift som formulerats i ett samhälle där det var lätt att identifiera tjuven eller i ett tidevarv som vårt där det är lätt att identifiera småtjuvar, är att göra sig medskyldig till stöld som legaliserats av samhället grundat på den judiska "riba"( åker), liksom det judaiserade västerländska samhället, och att straffa endast de värsta övertrampen.

  Sannerligen, att tillämpa Sharia är att tillämpa hela Koranen varje ögonblick i det offentliga och privata livet, d v s att fullborda varje gärning i medvetande att göra det inför den levande Gudens ögon, som inte kan luras vare sig gärningen avser affärstransaktioner eller privata förhållanden eller politiska aktiviteter.

  Att tillämpa Sharia är inte att hugga händer av tjuvar; det innebär för individer och regeringar att leva tjugofyra timmar om dygnet med Gud ständigt i tankarna.

  Gud har i Koranen givit oss den ädla anvisningen:

  "Till envar av eder har Vi stiftat en lag (Sharia) och en öppen väg ("minha'j") " (V, 48).

  Låt oss allvarligt bry oss om denna öppna väg (minha'j) så att den gudomliga lagen (Sharia) bestämmer framtiden så som den bestämde livet för Profeten och hans väl ledda "khalifer" (profetens efterträdare som statschefer och ledare).

  Ordet i Koranen som utmarker den gudomliga lagen (Sharia) är betydelsefullt, ty "shir'a" betyder vägen som leder till Källan. På denna väg är det varje muslims skyldighet att på samma sätt som islams pionjärer skapa en "fiqh" (religiöst-juridiskt system) för det tjugonde århundradet som besvarar våra dagars frågor med utgångspunkt från våra eviga grundsatser i syfte att uppnå bättre lösningar än vad som föreslås av dem som förkastar Guds ledning.

  När Islam lever blir lagen ständigt fruktbar.

  Att gå tillbaka till Källan är inte att gå baklänges in i framtiden medblicken fäst på det förflutna. Tvärtom är det att återfinna de livaktiga krafterna ur Källan av århundradens kommentarer vilka byggt en mur mellan oss och Budskapet.

  Den gudomliga lagen, Sharia, är inte det instängda och stillastående vattnet i Källan. Sharia är den vackra, rena och genomskinliga floden, som flyter från en tidsålder till en annan och ständigt dränker sina stränder med förnyad bördighet.

  Floden som flyter mot havet är den som är trogen mot sin källa.

  Plikttrohet mot förfädernas hem är inte att bevara deras aska utan att fortplanta deras eld.

  Utövandet av Islam är inte begränsat till några få ögonblick i vårt liv; det omfattar och inbegriper alla gärningar. Utövandet av tron, böner, ("zakat"), fastande och pilgrimsfärd är inte allenast ritualer, utan de erinrar om Källan till det muslimska livet; det är stammen av det träd vars grenar och frukter är gärningarna i vårt privata och offentliga liv.

  Följaktligen kan problemen i muslimernas framtid uttryckas i enkla och mycket klara ordalag:

  Antingen går muslimerna baklänges in i framtiden med ögonen fästa på det förflutna, upprepande kommentarerna och kommentarernas kommentarer som skrivits om de juridiska problem som fanns på Ommayiadernas och Abbassidernas tid,

  Eller så kan de visa att de förmår lösa de nya problemen på ett sätt som inte leder världen till undergång och då skall islam stråla som under det första århundradet den kunde lösta de problem som uppstått ur det bysantinska och det persiska väldets förfall.

  Radio Islam uppmanar alla människor av alla olika trosbekännelser och religioner, kristna, hinduer eller humanistiska vetenskapsmän, att erkänna att människan inte ensam förmår, utan måste samarbeta för att rädda världen från moralisk bankrutt och från död och återgiva människan medvetande om hennes gudomliga dimension. Sålunda skulle vi visa vår förmåga att ge ett stort bidrag till lösningen av problemen i var tid.

  Ingen separatism och ingen traditionalism kan överskugga denna islams universalitet och dess uppgift att samla kloka människor av alla trosbekännelser och religioner för att rädda världen från att drivas mot förintelse.

  Som den store turkiske poeten Nazim Hikmet skrev:

  "Om jag inte bränner mig själv, Om du inte bränner dig själv. Om vi inte bränner oss själva, Hur skall då mörkret kunna upplysas? "

    


  34

  I SVERIGE

   

  Från Paris flög jag den 25 augusti 1973 till Stockholm oförberedd med ett falskt pass. Jag hade inga andra ID-papper med mig. Enligt det falska passet hette jag Idrissi. Jag hade själv avlägsnat den rätte innehavarens foto och satt dit mitt eget.

  Ombord på planet satt jag bredvid en ung svensk man. Han hette Håkan Fredén och hade varit på en turistresa i Frankrike. Jag presenterade mig som "Idrissi fran Algeriet". Håkan arbetade som ingenjör på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Det var första gången som jag hörde talas om Uppsala.

  När Håkan hörde att jag varken drack vin eller rökte, bad han mig hjälpa honom att föra in en extra ranson tullfria varor i Sverige. Det var min första kontakt med en svensk.

  Jag passerade genom både pass- och tullkontrollen utan problem. Håkan erbjöd mig att övernatta hos honom i Uppsala och fortsätta till Stockholm nästa dag. Jag hade förklarat att jag tänkte stanna en vecka som turist i Stockholm.

  Han bodde i ett rivningshus, utan varmvatten och kök och med toaletten ute på gården. Och han var ingenjör! Men han hade valt att bo billigt för att i stället kunna resa så mycket som möjligt.

  Nästa dag tog jag tåget till Stockholm. Jag hade lovat att ringa Håkan innan jag reste tillbaka. Framför Centralstationen frågade jag några personer om det fanns något billigt hotell där jag kunde stanna några nätter. Jag tänkte fråga en ung kvinna men blev i stället tillfrågad av en man i 50-årsåldern om jag behövde hjälp. Vi tog bussen till Domus studenthotell. Jag fick ett rum, som hyrdes ut utan sängkläder. Den äldre mannen, som hjälpt mig att hyra rummet, erbjöd sig också att skaffa mig sängkläder men jag förklarade att jag kunde sova direkt på madrassen. Han kom tillbaka senare på kvällen, men jag ville inte öppna dörren för honom. Jag hörde att det var han, men jag var på flykt och fortfarande mycket misstänksam och försiktig. Han gick men först sedan han hade stoppat in lakan och örngott genom brevlådan. Eftersom jag inte hade några handlingar som kunde styrka min identitet, var jag rädd för att gå till polisen och anmäla mig. Samtidigt var jag orolig för att man skulle arrestera mig för att jag hade tagit mig in i landet på ett falskt pass. Hur skulle jag bära mig åt för att få stanna i Sverige?

  Jag måste hitta någon som kunde hjälpa mig att få en första positiv kontakt med polisen. De första dagarna i Sverige levde jag helt inkognito. Ingen fick veta vem jag var. Efter en halv vecka fick jag kontakt med en svensk jurist, Lennart Aspegren, som arbetade för Svenska Flyktingrådet och som också var aktiv inom Amnesty. För honom och för en annan aktiv medlem av dessa båda organisationer, en grekisk flykting vid namn Poniridis (som i dag är Greklands ambassadör i Sverige), avslöjade jag min bakgrund och min önskan att söka politisk asyl i Sverige. Båda var osäkra på hur polisen skulle se på frågan om mitt falska pass.

  Poniridis föreslog nu att vi tillsammans med Lennart Aspegren skulle söka upp polishuset på Kungsholmen, där jag skulle göra en formell framställan om politisk asyl. Faran fanns dock att polisen skulle arrestera mig och utvisa mig ur landet. Jag hade räknat med den risken och därför tog jag med mig några läroböcker i engelska. Dem skulle jag kunna studera under en eventuell fängelsevistelse.

  Den sista dagen av min första vecka i Sverige, en fredag, gick jag till polishuset på Kungsholmen; jag med min lilla resväska med kläder och böcker i sällskap med Poniridis. Hos polisen träffade jag en vacker dam, som hette Kerstin och som arbetade som kriminalinspektör. Jag var rädd och osäker på vad som skulle följa. Poniridis förklarade på svenska vad han visste om mig. Så avbröt hon honom och började ställa sina frågor direkt till mig på franska.

  Jag stannade ensam kvar på hennes kontor och hon var mycket snäll och trevlig. När hon fick höra att jag hade tagit mig in på falskt pass, ville hon veta varför. När hon sedan hade lyssnat på min berättelse, gratulerade hon mig spontant till att ha lyckats ta mig levande ut ur Marocko. Hon frågade mig också om jag ville bo på hotell eller hemma hos en familj medan jag väntade på att polisen skulle hålla ett formellt förhör med mig. Av flera skäl bad jag att få bo hos en familj. Efter ett antal samtal med en social myndighet fick hon kontakt med en familj i Axelsberg i Hägersten, söder om Stockholm. Hon ordnade också så att jag fick pengar och bad mig komma tillbaka nästa dag med ett par nytagna foton för att jag skulle få ut ett svenskt främlingspass.

  På socialbyrån fick jag adressen till den familj som skulle ta emot mig. Jag fick också pengar till kläder och ett månadskort till tunnelbanan.

  Familjen Hedell i Axelsberg bestod av mamman Ann-Sofie, dottern Cecilia och sonen Niklas samt fem hundar. Jag fick ett eget rum och kunde använda köket och badrummet när jag ville. Alla var mycket snälla mot mig. Ann-Sofie kunde franska och tolkade ibland åt mig.

  Jag ringde till mina vänner Lennart Aspegren och Ponoridis och berättade vad som hade hänt och att jag nu väntade på att bli kallad till polisen för det formella förhöret. Genom polisen fick massmedia veta om min flykt från Marocko och att jag nu befann mig i Sverige. De flesta, som hade känt mig i Marocko, trodde att jag var död så nyheten om min ankomst till Sverige kom som en överraskning för många.

  Det var den franska nyhetsbyrån AFP, som först levererade nyheten. Chefen för AFP:s byrå i Stockholm, Georges Herbouse, var en f d fransk officer, som hade varit stationerad i Marocko innan han efter sin pensionering blev journalist för byrån. Han kände väl till förhållandena i Marocko och han visste vem jag var, dock utan att vi hade träffats någon gång tidigare.

  När franska massmedia, som intresserar sig för Marocko i mycket hög grad, fick AFP:s telegram, utlöstes en febril journalistisk aktivitet. Nyheten om mitt uppdykande i Stockholm slogs upp med stora rubriker i de största franska dags- och veckotidningarna. Också den franska radion och televisionen samt Luxembourgs radio/TV meddelade nyheten i sina sändningar. Reportrar från Paris-Match, L'Express, Le Nouvel Observateur, Le Monde och RTL i Luxembourg (Radio Télévision de Luxembourg) sökte upp mig i Stockholm för intervjuer om vad som hade hänt mig. Det blev stor uppståndelse kring min ankomst till Sverige. Till och med de officiella marockanska tidningarna tryckte AFP:s telegram på sina förstasidor.

  På sa satt fick mina föräldrar, syskon och vänner i Marocko veta att jag levde. Också min före detta franska flickvän fick veta. Hon befann sig i en affär, i staden Beauvais, när hon bläddrade i ett exemplar av Paris-Match. När hon såg bilder av mig och läste om mitt öde, svimmade hon mitt i affären.

  Under den första tiden i Sverige lärde jag också känna en man, som blev en mycket nära vän. Han hette Stanislaw Romanov och var politisk flykting från Polen. Så jag, som flydde från en proamerikansk och kapitalistisk diktatur, träffade en flykting från en prorysk och kommunistisk diktatur! Han kunde hjälpa mig mycket i början eftersom han hade kommit till Sverige ett par år tidigare och kunde svenska.

  I september 1973 intervjuades jag också av Sveriges Television. Reporter var Lars-Ola Borglid från Rapportredaktionen.

  Mina första kontakter med Sverige gjorde mig mycket imponerad av landet och av människorna. Jag tyckte omedelbart mycket om samhället, om landet och om svenskarna och deras natur. Och speciellt tyckte jag om det politiska systemet, med alla mänskliga fri- och rättigheter, vilka omsätts i praktiken och inte enbart förblir tomma ord.

  Om jag, som drömde om frihet och demokrati, t ex hade flytt till dagens Algeriet eller till något s k socialistiskt land, som Polen, Sovjet eller Cuba, tror jag att jag hade blivit mycket besviken, så besviken att jag kanske hade börjat tvivla på att de ideal som jag slogs för i Marocko enbart var fåfänga drömmar som inte gick att förverkliga. Verkligheten skulle ha gjort mig besviken. Genom att jag kom till Sverige, förstod jag att mina drömmar inte var omöjliga och orealistiska. Sverige blev ett levande exempel på att det gick att realisera dem, konkret och i praktiken. Här fann jag att alla mina drömmar om mänskliga rättigheter och yttrandefrihet, om pluralism och tolerans, om, och det är viktigast, politisk och ekonomisk demokrati och jämlikhet, återfinns som en realitet och inte endast som en dröm. T o m islamiska principer om mänsklig värdighet, frihet och rättvisa tillämpas i praktiken i Sverige mer än i det marockanska samhället.

  Och även "paradiset", som det beskrivs i Koranen och om vilket jag hade skapat mig en bild av i min fantasi, fick jag en vision av när jag anlände en sommardag till Sverige och såg naturen här. När jag upplevde den, främst kanske skärgården, uppfattade jag en ännu finare bild av paradiset än den som fanns i min fantasi. Men trots all denna beundran för Sverige, fanns mina tankar hela tiden hos människorna hemma i Marocko där jag har mina rötter. Min grundläggande dröm har hela tiden varit att kunna förändra systemet där, sa att människorna får en framtid att våga hoppas på och efterhand värd att leva i; att kunna genomföra en demokratisk revolution, så att vi får ta del av samma mänskliga rättigheter som finns här i Sverige. Eftersom alla mina rötter och mina drömmar om framtiden finns knutna till Marocko, upplevde och upplever jag fortfarande min tid i Sverige som ett tillfälligt uppehåll. Jag kom inte hit som invandrare för att stanna i Sverige och därför planerade jag aldrig för en längre tids vistelse här. Jag väntade mig en snar ändring av förhållandena i Marocko, så att jag skulle kunna återvända dit.

  Efter några veckors väntan kallades jag till polisen för det mera ingående förhöret. Det var min andra kontakt med den svenska polisen. Så annorlunda den är jämförd med polisen i Marocko! Där säger man att en polis är som en skorpion:

  den sticker alla som kommer i närheten. En skorpion känner ingen skillnad på vän eller fiende, den sticker alla. Tortyrinstrument, som den marockanska polisen använder i dag mot alla häktade för politiska motiv, kan här i Sverige finnas enbart i medeltidsmuseum.

  Man kan också säga att polisen ska ses som en del av samhällssystemet och att det alltid är systemet som formar den enskilde individen och bestämmer dennes beteenden. Den enskilda människan påverkas olika, beroende på om hon lever i en demokrati eller en diktatur. Det är förstås sant att alla poliser, oavsett var de tjänstgör, kan missbruka sin maktställning, men en demokrati kan alltid begränsa detta maktmissbruk genom lagar och andra former av kontroll från samhället.

  Under mina första kontakter med den svenska polisen hade jag kvar den rädsla som hade uppstått genom mina möten med polisen i mitt hemland, men den avtog och jag fick snart förtroende för den svenska polisen.

  Vid det första riktiga förhöret under ledning av två unga poliser, fick jag en känsla av att de bara ställde de frågor som fanns på formuläret framför dem och att de gick till verket utan större entusiasm. De arbetade genom en tolk, en kvinnlig jurist, som arbetade extra som tolk. Hon var mycket spontan och frispråkig. På sin dräkt hade hon ett (m)-märke, och hon sade ofta, att hon var moderat. Trots det kände hon stark sympati för min sak. Medan vi väntade på poliserna, pekade hon på några andra närvarande poliser och sade: "Den där är moderat och den där är 'sosse' ". Då visste jag ännu inte att "sosse" betyder socialdemokrat. När hon fick veta att jag hade vänt mig till advokaten Hans-Göran Franck, blev hon upprörd. "Varför har du anlitat en kommunist? Det är inte bra. Han försvarar amerikanska desertörer från Vietnam", utbrast hon förargat. Efter förhöret uttryckte hon sin tillfredsställelse över vad jag hade gjort i Marocko. "Vi behöver sådana som du för att avsätta Olof Palme"!, sade hon.

  Jag berättade hela min historia för dem. Hennes franska som tolk var tyvärr inte så korrekt och hon gjorde grava felöversättningar. Så till exempel när det gällde historien om en officer, kommendant Sâad, som är "fantassin" (på franska), alltså en officer tillhörande infanteriet, hette det i hennes översättning att officeren var fantastisk! Eller när jag sade att min far var shejk, blev han i stället prins i hennes översättning!

  Efter mina påpekanden om hennes sätt att tolka gjordes intervjun om i närvaro av två högre medlemmar av säkerhetspolisen och där tolken var en f d ambassadör. Den gången hämtade inte polisen frågorna direkt från frågeformuläret utan ställde sina egna, som då var anpassade till mitt fall.

  Jag fick tillstånd att stanna. Beslutet undertecknades den 12 december 1973. Eftersom jag inte hade något födelsedatum och då man måste ha ett personnummer i Sverige, blev detta datum, den 12 december, mitt nya födelsedatum. På så sätt föddes jag alltså på nytt! Genom ett mirakel hade jag inte dött i Marocko utan fått ett nytt fosterland.

  Jag hade dock aldrig tänkt ge upp, inte ens i mina värsta stunder i Marocko under flykten och efter mitt misslyckande med statskuppen. Jag hade aldrig tänkt upphöra med min kamp för demokrati och mänskliga rättigheter. Inte ens om vi hade lyckats med statskuppen eller om vi hade fullföljt med en revolution efter kuppen, hade jag tänkt ge upp. Eftersom människan är människa, med alla sina fel och brister, finns det alltid risk för maktmissbruk och sociala orättvisor och för vanlig mänsklig egoism. Jag tror inte att det finns något slut för vår kamp mot diktatur och maktmissbruk, mot förtryck och orättvisor. Kampen för frihet är aldrig vunnen. Den kampen kommer att föras så länge det finns människor. Ju fler orättvisor och utmaningar, desto starkare vilja kände jag att kämpa vidare. Till och med i Sverige, där de mänskliga rättigheterna finns i så hög grad, fortsätter människorna att kämpa vidare för att förbättra systemet.

  Trots att jag, geografiskt sett, befann mig väldigt långt borta från Marocko, fanns hela mitt hjärta och mina drömmar där. Dem kunde inga passkontroller stoppa.

  Jag tror fortfarande att djupa förändringar och en demokratisk revolution i Marocko bara är en tidsfråga. Revolutionen kommer att ske med mig eller utan mig. Jag anser fortfarande att det är min plikt och min rättighet att fortsätta kampen för att befria mitt land från diktatur och kämpa för en bättre framtid. Jag tänker aldrig svika mina vänner som har dött i den kampen. Det löftet gav jag till minnet av de 15 officerskamrater, som hade avrättats efter det andra kuppförsöket, men också till de över tusen som fortfarande under omänskliga förhållanden sitter i fängelse efter det första kuppförsöket. Aldrig tänkte eller tänker jag svika dem eller mina ideal.


   

  35

  KAMPEN FÖR DEMOKRATI

  GÄLLER OCKSÅ FÖR SVERIGE

   

  Demokratin kan aldrig slå sig till ro, den måste alltid tillkämpas av medborgarna, annars deklinerar demokratin och makthavarna missbrukar sin makt till att gynna sig själva på folkets bekostnad: korruptionen brer ut sig och friheten blir alltmer illusorisk och går till sist förlorad. Det är den smygande diktaturen.

  Demokrati står för Frihet och Rättvisa i kontrast till Diktatur som står för varierande grader av Ofrihet eller Förtryck och Orättvisa. Diktaturen kan vara det nakna brutala våldets diktatur, ofta med en styrande militärjunta i ledningen. Denna diktatur är synlig och ofta kortvarig. Här har den store svenske skalden Esaias Tegnér fällt de odödliga orden i sin dikt Det eviga:

  Väl formar den starke med svärdet sin värld, väl flyga som örnar hans rykten; men någon gång brytes det vandrande svärd och örnarna fällas i flykten.

  Vad våldet må skapa är vanskligt och kort, det dör som en stormvind i öknen bort.

  Det finns också de extrema ideologiernas diktatur som skapar det totalitära samhället där det inte finns utrymme för någon opposition, då sådan brännmärks och skoningslöst bestraffas som "folkfientlig" eller "kontrarevolutionär" - denna diktatur som vanligen tillkommit (efter en urspårad och misslyckad revolution) för att omgestalta hela samhället till "den enda sanna demokratin" upplevs som en fruktansvärd besvikelse, eftersom den utlovade friheten blev en terrorns förtryckarsystem värre än det gamla förtryckets regim. Den gamla var naken, den "nya" kamouflerad. Här blir kampen för demokrati svår och mödosam - men ändå inte hopplös. Vad vi upplever i dagens Sovjet under slagorden glasnost och perestrojka - och även i andra kommuniststyrda totalitära stater - ter sig mycket löftesrikt: att folket reser sig, sliter sönder sina gamla bojor, protesterar mot det så länge påtvingade förtrycket som kamouflerats i falska fraser om folkstyre och frihet, gör upp med det förflutnas terrorvälde och ändlösa bedrägerier och oavlåtligen kräver verklig frihet och ökad rättvisa.

  Från de väletablerade demokratiernas horisont uppfattas vanligen diktaturen som någon av dessa båda varianter: det brutala våldets fascistiska diktatur eller kommunismens totalitära diktatur, den sociala utopin sönderfrätt av maktens avundsamma och ständigt övervakande spioner och exekutörer. Men också i de väletablerade demokratierna med deras parlament, grundlagsordning. legala opposition, organisations- och församlings- och föreningsfrihet, fria media som proklamerar allas yttrande- och åsiktsfrihet, så kan det smyga sig in en osynlig diktatorisk makt, när alltför många människor förlitar sig på att demokratin är så starkt förankrad att allt bara står väl till: att makthavarna alltid talar för folket och tänker för folket och dess bästa. I den underbare svenske skalden Gustaf Frödings kända dikt En morgondröm finns en strof som ger en åskådlig bild av detta bedrägeriets tillstånd:

  Men högt på en klippa i frihet och ljus och högt över töcknen är konungens hus, på vidden och branterna runtomkring vid midsommartid hålles folkets ting, och konungen dömer från domarestolen och tänker för folket och talar med solen, och solen sår ned sina gudomssvar om allt som skall bliva och är och var.

  Man lever så frestande lätt i illusionen att det som är lagligt garanterat och ständigt proklameras - demokrati och frihet - aldrig kan utsättas för någon inre fara: ett smygande hot som gör hela härligheten till en illusion. Kan det vara så med den gamla solida svenska demokratin?

  När jag kom från Marocko till Sverige tyckte jag att jag hade kommit till en utopi. Här i Sverige hade verkligen demokratin kommit långt, så långt man rimligtvis kunde begära. Efter ett nästan 50-årigt socialdemokratiskt styre med en ständigt vital opposition hade Sverige förverkligat en långtgående jämlikhet, ett väl fungerande socialt trygghetssystem med fri sjukvård, fri skolgång och god ålderspension för alla, dessutom en uppfriskande om omfattande yttrandefrihet: ett samhälle fritt från övervåld och systematisk korruption.

  Den första tiden som en flykting från Tredje världen tillbringar i Sverige lever han i en stämning av eufori, en berusande, hänryckt frihetskänsla: man njuter av friheten att kunna tala fritt om allt, också de mest känsliga politiska frågor och man gläds åt att aldrig se något av den nöd och förnedring som är så utbredd i stora delar av världen: att det finns ett välorganiserat fungerande socialt skyddsnät. I stort har jag aldrig funnit någon anledning att revidera denna positiva inställning till Sverige och den svenska demokratin. Som svensk medborgare sedan flera år känner jag mig helt lojal till Sverige och är lika mån som varje infödd svensk att försvara den svenska demokratin. Inte som en del av något politiskt etablissemang utan som en del av oppositionen, den permanenta oppositionen. Jag instämmer med den engelske historikern Lord Actons ryktbara uttalande: "Makt korrumperar och absolut makt korrumperar absolut." Vad som framför allt behövs för att hävda demokratin är civilkurage: att aldrig ge efter för maktens lockelser och för snävt egoistiska intressen, att alltid stå emot alla former av maktmissbruk, all maktkoncentration finansiellt, ekonomiskt, massmedialt och kulturellt hos vilken grupp det vara må.

  Detta att stå upp emot makten som evig oppositionsman var mitt svar, när vi planerade en demokratisk revolt mot den kungliga diktaturen i Marocko i juli 1972 och general Oufkir frågade mig vilken funktion jag skulle vilja ha om vår revolution lyckades. Och den här inställningen har jag sedan varit trogen här i Sverige, när jag måste fly hit undan en dödsdom i mitt hemland efter att vår demokratiska revoltkupp misslyckades.

  Vad menar jag då med att en smygande diktatur hotar en solid och väletablerad demokrati som Sverige?

  Alla grupper, individer, ideologier och religioner som är känsliga för kritik och vill förbjuda varje radikal kritik gör det för att försvara en viss illegitim makt och vissa privilegier på andras bekostnad. Man fruktar att kritiken skall rubba och kullkasta denna illegitima makt, när man inte kan bemöta kritiken med fakta och hållbara argument - då återstår inget annat än att på olika sätt manipulera lagliga - eller i yttersta fall olagliga - metoder för att stoppa den obekväma kritiken. Om de befintliga lagarna inte räcker stiftar makthavarna nya skräddarsydda lagar för att skydda sin hegemoni. I Sverige kom jag ganska snart underfund med en grupp och en ideologi som hade tillskansat sig denna starka osynliga makt: Israelagenterna och sionismen. Denna sionismens makt till stöd för Israel tar sig i uttryck i att ingen radikal kritik lär offentligt riktas mot den: sionismen är sakrosankt i den väletablerade sekularistiska demokratin där allt annat lär kritiseras och ifrågasättas. Och paradoxalt är onekligen detta: det rasistiska Sydafrika med sitt apartheidsystem fördöms och bojkottas av Sverige, medan det lika rasistiska och än mer krigiska Israel stryks medhårs!

  På sin höjd får Israel kritiseras för sina övergrepp och sin ockupationspolitik, men aldrig får man orsakerna, belysa sionismens lobbyverksamheter för att tvinga supermakten USA i Israels ledband eller spåra de påvisbara rötterna till sionismen i judendomen med dess föreställning om judarna som "ett utvalt Gudsfolk" med Palestina som judarnas av Gud "utlovade" land. Att ifrågasätta Israels orättvisa existens med hänvisning till gällande folkrätt och att belysa sionismens världskonspirationer, det är helt omöjligt i det offentliga Sverige: sådant avfärdas som "antisemitisk hetspropaganda" och "nazistiska konspirationsteorier" etc. För att sionisterna ska försvara sin makt i Sverige utövar de en intellektuell terrorism som är värre än Hitlers i Nazi-Tyskland.

  Mot denna bakgrund insåg jag att sionisterna faktiskt har ett starkt grepp om Sverige - liksom om andra västliga demokratier - och att detta står i strid mot grundläggande demokratiska principer och mot Sverige som en självständig neutral stat. Att göra uppror och motstånd mot sionisternas terrorism (och mot all terrorism) är en rätt och en skyldighet.

  Därför såg jag ingen annan utväg än att starta Radio Islam i Stockhom för att där få säga vad jag och många andra inte tillåts säga i massmedia, trots dess proklamerade demokratiska yttrande- och åsiktsfrihet. Kampen mot sionismen är inte bara en kamp för de fördrivna och förslavade palestiniernas nationella och demokratiska rättigheter utan också en kamp för demokratin i Sverige.   

  36

  DEN JUDISKA MAKTEN
  ÖVER MASSMEDIERNA
  {Karikatyr}

   

  Pressen - numera talas om media, eftersom radio och TV kommit att betyda alltmer som nyhetsförmedlare och opinionsbildare -spelar en väldig roll, på gott och ont.

   I västvärlden - och Sverige utgör en del av västvärlden -är man stolt över att pressen är fri och oberoende samtidigt som man oroas över att särskilt TV blivit alltmer kommersialiserad, ytlig och förflackande.

   Men är verkligen pressen, radion och televisionen, allt detta som går under beteckningen media eller massmedia, så fri och så oberoende i västvärlden som man ständigt påstår?

  När man kommer från den islamiska världen till västvärlden frapperas man mycket snart över en sak som alltid förtigs eller förnekas i väst, nämligen den sionistiska makten över massmedia, över nyhetsförmedlingen men framför allt över opinionsbildningen. Inte ens de mest radikala och i egna tycken frimodiga och djärva tidningar och kolumnister eller kommentatorer vågar kritiskt granska den världsomspännande sionismen, som andå öppet håller sig med en särskild organisation, Världs-sionistiska organisationen eller World Zionist Organization, som arbetar för Israel. Sionismen betraktas i västvärldens media, efter sionistisk diktamen, som uteslutande "en legitim judisk nationalism för skapandet av den judiska staten Israel"

  - på, som vi alla vet, det palestinska folkets bekostnad! Att judar i alla länder, inte bara i den judiska inkräktarstaten, har sin främsta lojalitet till Israel, en främmande makt, det finner man självklart, i varje fall anses det ytterst suspekt att däri se något illojalt mot den egna nationen.

  Att den judiska makten är oerhört stor i den ledande väst-makten USA:s massmedia, det är ett allmänt känt förhållande, som ofta påtalas i den islamiska världen men som nedtystas eller bagatelliseras i väst. Också kommunister och aggressiva USA-kritiker i västvärldens ledande media underlåter att nämna detta faktum - och orsaken är att det nazistiska Tyskland ständigt påtalade detta faktum, och allt vad det nazistiska Tyskland gjorde, också det som råkade vara riktigt, fördöms i väst som nesligt, skamligt och förkastligt.

  Vilken betydelse har då den sionistiska makten och det sionistiska inflytandet över massmedierna i väst för den islamiska världen? Låt mig besvara denna fråga med att citera ett uttalande av Albert Einstein, vårt århundrades kanske mest kände fysiker och sionistiske jude. Einstein sade:

   "På två veckor kan tidningarna försätta den omdömeslösa massan i ett land i ett sådant tillstånd av raseri och upphetsning, att männen är beredda att, klädda till soldater, döda och låta sig dödas för ovärdiga mål och deras okända tillskyndare."

  Vad Einstein här säger är att pressen kan piska upp massornas nationella lidelser och förmå dem att hata en utpekad fiendenation till att gå ut i krig mot den. I västvärlden skedde detta före och under första världskriget liksom före och under andra världskriget. Massmedias oerhörda makt ligger däri att den kan skapa hatoblekt - och därmed kommer vi in på sionismens makt över västvärldens massmedia och på sionismens speciella hatobjekt: å ena sidan nazismen och det nazistiska Tyskland som inkarnation för den s k antisemitismen eller judehatet, å andra sidan den islamiska världen i allmänhet och palestinierna i synnerhet. Israel kan endast fortleva genom stöd från västvärlden, i synnerhet USA, och västvärldens stöd till Israel är beroende av att nazismens judeförföljelser och påtalade judemord ständigt genom makten över massmedierna hålls vid liv, dels för att injaga skuldkänslor hos alla icke-judar i västvärlden över att man inte genast krossade nazismen, dels för att få icke-judar i västvärlden att tro att nazismens onda kan återuppstå med judehat och därför ständigt måste bekämpas genom att ge judarna vad de vill ha, inklusive staten Israel. Detta är sionismens syfte med den ständigt pågående antinazistiska kampanjen i de sionistkontrollerade västerländska massmedierna. Genom detta avleds uppmärksamheten (från judarnas ockupation av Palestina i dag) till det som har hänt för 40 år sedan och som inte kan göras ogjort.

  Vad gäller den islamiska världen, så ligger det självfallet i sionismens och Israels intresse att framställa muslimer i allmänhet och araber i synnerhet som primitiva, barbariska och terroristiska, lömska och opålitliga, grymma och kulturellt efterblivna, kort sagt ondskans schablonbilder. En typisk sådan schablonbild tecknades nyligen av den judiske karikatyrtecknaren Oliphant i sionistiska New York Times och därefter återgiven i International Herald Tribune: man ser där hur några långa spöklikt ondskefulla tyskar beger sig ut i öknen och kommer till ett beduinläger med några kroknästa, hopkrupna araber sittande på huk rökande sina långa "opiumpipor" - det skulle beskriva den föregivna kemiska fabriken i Libyen "för framställning av giftgas": "Holocaust igen, denna gång i öknen", löd underrubriken. Den i New York Times verksamme judiske kolumnisten Willian Saphire skrev i samband med denna teckning också en krönika på detta ämne: "judarna är ånyo hotade till livet av de arabiska fanatikerna med hjälp av tyskar som i själ och hjärta är nazister!"

  Detta tema återkommer ständigt i de av sionisterna dominerade massmedierna, i synnerhet när Israels anseende utsätts för hot genom Israels egna övergrepp som inte går att dölja i massmediernas nyhetsrapportering. Under den pågående intifadan i det av judarna ockuperade Palestina har Israels anseende i västvärlden sjunkit till ett för sionismen hotfullt bottenläge: att Israel är en grym förtryckarstat går inte längre att dölja lika litet som det går att dölja att Israel säger nej till varje rimlig förhandlingslösning med palestinierna. Alltfler också i västvärlden har börjat upptäcka att den sionistiska propagandabilden av bluffen Israel som "en skinande liten humanistisk demokrati mitt i ett hav av arabiska diktaturer" är falsk.

  Mot denna bakgrund har intresset för den lilla lokala näraradiosändaren, Radio Islam, i Stockholm som jag leder väckt ökat intresse - och då bör man betänka att vad vi säger i Radio Islam på svenska språket är något som är sedan länge helt tabu, moraliskt och även juridiskt otillåtet, i Sverige. Radio Islam bryter totalt med vad sionisterna och deras anhängare har dikterat som otillåtet: Radio Islam är ett uppror mot hyckleriet och säger högt att Kungen är naken!

  Radio Islam återkommer ständigt till det faktum att hela Israel är ett av sionistiska judar från palestinierna stulet och erövrat land. I Sverige - liksom i övriga västvärlden - anses Israel (enligt maktens och "djungelns lag") vara ett etablerat faktum som inte får ifrågasättas. Och observera: vi hänvisar till ledande sionistiska källor som Israels förste premiärminister och arbetarpartiets ledare, David Ben-Gurion, som till världssionismens dåvarande ledare Nahum Goldmann sade: "Om jag vore arabledare skulle jag aldrig förhandla med Israel, vi har ju stulit deras land, och visst har Gud lovat oss detta land, men vår Gud är inte deras..."

  Radio Islam påtalar vidare inte bara de ständiga brott som Israel begår mot de mänskliga fri- och rättigheterna utan vi beskriver även Israel som en gren av en världsomfattande maffia, världssionismen med makt och inflytande inte bara över Palestina men även över västvärlden och över ledande massmedier, särskilt i USA som också utövar inflytande i Sverige och andra europeiska stater. Också detta är ett brott mot gällande normer inom svensk och annan västerländsk journalistik i media. Muslimernas kamp för frihet och jämlikhet bör då sträcka sig till en omfattande kamp för att befria västvärlden från den sionistiska makten.

  Men inte nog med detta: Radio Islam påtalar även sambandet mellan den rasistiska judendomen, den bibliska och talmudska judendomen, och sionismen som av FN stämplats som rasistisk. Utan den judiska bibeln och Torah, som legitimerar rovet av det "förlovade landet", skulle sionismen aldrig ha etablerat sin stat i just Palestina och heller aldrig ha kunnat påverka de kristna i stor omfattning - det gäller främst bibelfundamentalisterna och många protestanter - att acceptera Israel som "Guds uppfyllelse" med sitt s k utvalda folk, judarna.

  Det försåtliga och lömska med sionismens makt över de västerländska massmedierna är att den är kamouflerad och osynlig - genom att den inte får ses - och ger massorna en illusion av att massmedierna är fria och oberoende. Vem kan i mörkret bekämpa en osynlig fiende? Radio Islam har - genom att spränga tabut som sionisterna skapat- väckt alltfler till först undran och nyfikenhet och sedan till klarhet om att massmedierna i viktiga frågor vilseleder dem - och det är ett stycke på väg. Men ännu mer skulle kunna vinnas, om de islamiska länderna kunde samordna sina krafter till egna nyhetsbyråer för nyhetsförmedling och analyser och kommentarer som alternativ till de stora västliga, sionistiskt styrda och präglade nyhetsbyråerna som t ex AP (Associated Press), UPI (United Press International), Reuter, AFP (Agence France Presse) och DPA (den västtyska nyhetsbyrån).   

  37

  YTTRADEFRIHETEN I VÄST

  - ETT HYCKLERI

   

  Ständigt och jämt får vi höra att den demokratiska västvärlden, och då även Sverige, har lämnat ett mörkt frihetsfientligt förflutet bakom sig och att här råder det fullkomlig yttrande- och åsiktsfrihet - utom det som lagen stadgar som brottsligt, främst offentliggörande av sekretessbelagda handlingar rörande rikets säkerhet. Vilken lysande kontrast mot de "efterblivna reaktionära länder där staten är allsmäktig eller där religiös lag gäller, t e x islamisk", utropas det belåtet i samband med den s k Rushdie-affären. Enda oroselementet på västvärldens ljusa himmel är, som så ofta framhållits på senare tid, senast av Gustaf von Platen (SvD 10/4-89), att man ger vika för Khomeinys dödshot mot författaren Salman Rushdies hädiska roman Satansverserna.

  Låt mig genast säga att Sveriges - liksom övriga västvärldens -proklamerade tolerans och respekt för yttrandefriheten och åsiktsfriheten är hyckleri: Lastens hyllning till dygden, för att citera La Rochefoucauld.

  Personligen har jag på senare tid fått erfara att vissa åsikter är inte bara olämpliga och så anstötliga, att de ställer mig utanför den s k offentliga debatten i Sverige, utan även anses brottsliga och stridande mot lagen, närmare bestämt lagen om "hets mot folkgrupp". Som ansvarig utgivare för Radio Islam i Stockholm har åtal väckts mot mig av JK för att ha, som det heter, "missaktat den judiska folkgruppen", trots att det i detta fall inte gäller några fritt uppdiktade smädelser mot grundvalarna för en tro många miljoner människor håller för helig, utan om en på relevanta fakta byggd kritisk analys av sionismen som upphov till en inflammerad konflikt, Palestinakonflikten.

  När man med lagens formulering anklagas för "missaktning" av en viss folkgrupp, så är utrymmet för godtycklig subjektivitet maximalt och i alla händelser i flagrant strid mot yttrande- och åsiktsfriheten, i synnerhet när det gäller en "folkgrupp" som är så starkt partisk för sionismen och för den judiska staten Israel som dem judiska folkgruppen.

  När det gäller anklagelser för bristande tolerans och hat, bör man erinra om att hat faktiskt är det enda rättmätiga svaret på det skändliga tyranniets legaliserade brutalitet och hyckleri. När presidenten för revolutionstribunalen, som var samlad för att rannsaka Charlotte Corday (sedan hon mördat Paul Marat), frågade svaranden: "Qui vous a inspiré tant de haine?" (Vem har ingivit er så mycket hat?) svarade hon utan att tveka: "Je n'avais pas besoin de la haine des autres: j'avais assez de la mienne." (Jag behövde inte andras hat. Jag hade tillräckligt av mitt eget.) Vem skulle vilja predika tolerans för henne så starkt övertygad om det rättfärdiga i sin sak som hon var? Bara den tomma toleransens bleksiktiga teoretiker.

  Nietzsche, som om kristendomen sade att den förintade, i varje enskild människa, tron på hennes egna dygder (Den glada vetenskapen, § 122), talar om "det heliga hatet" som mänsklighetens största tillgång i striden mot ondskans makter. Det är faktiskt detta heliga hat som dikterar många vanmäktiga muslimers inställning till Rushdies persiflage och västvärldens intellektuella som backar upp honom och yvs över sin yttrandefrihet samtidigt som man lagstiftningsvägen stryper informations- och yttrandefriheten om den sionism som berövat palestinierna deras land och kväver de kvarvarande palestinierna till döds - så gott det går.

  Västvärldens tolerans är - så snart det gäller - inget annat än hyckleri. Den lärde Simplicus i Galileis Dialoger vägrar att se genom teleskopet för att hans tro på Aristoteles inte skall rubbas. Och numera skrattar alla åt denne narr. Men försök att idag tala om för de självutnämnda liberala opinionsmakarna i väst att du är intresserad av att studera judendomens Bibel för att få veta varför Israel har tillkommit med det kristliga västerlandets stöd och fortsätter att bedriva sin gränslösa maktpolitik, fortfarande med västvärldens stöd, särskilt den bibelfundamentalsiska kristna, då får du veta att du är en galning eller i varje fall en potentiellt kriminell, en fågelfri, en bannlyst. Också detta är mord på det fria ordet.

  Men, som ett arabiskt ordspråk säger, kamelen ser inte sin egen puckel, han ser bara andras. Och västvärlden, som rids av Israels makt i ett nytt "korståg" mot Islam, ser varken sin egen puckel eller ryttaren.   

   

   

  25a

  Vad avslöjar
  UD:s "hemliga" dokument
  om
  Ahmed Rami?


  1) Brev från den svenska ambassadören i Marocko
  till det svenska Utrikesdepastementet i Stockholm.

  • .."om Rami haft något att berätta.."


  KUNGL.

  SVENSKA AMBASSADEN

  RABAT

  ST0CKH0LM

  (Ank.21/9-1973, Avd.UP, Gr. 1, Mål Ym, R 68 K)

  General Oufkirs adjutant i Sverige

  (2 bil.)

  Pol II ds Schori, LA, HP 1

  Hbr Wachtmeister-Sjölin 73-09-25

  1973-09-13

  Utrikesrådet, Greve Wachtmeister

  Broder,

  Dagens "Le Matin" och "Maroc Soir" (båda regeringsorgan) innehålla närslutna ganska intressanta AFP-telegram från Stockholm angående en marockansk löjtnant, Ahmed Rami. Denne, som uppger sig ha varit general Oufkirs adjutnnt säges ha sökt politisk asyl i Sverige.

  Jag är givetvis intresserad av att få veta, hur det går med denna ansökan, och av om Rami haft något att berätta utöver, vad som publicerats här.

  • Åke Sjölin

   ______________________________________________
   Gatuadress: 6, rue d'Armagnac, Rabat, Marocko
   Telefon: 710-81, 711-85310 41

   2) FRÅN UD:S HEMLIG ARKIV OM AHMED RAMI:

   " Ambassadören hoppades på att
   Rami skulle avlägsnas ur riket.
   "  UTRIKES

  DEPARTEMENTET

  Rättsavdelningen

  1973-12-10

  Ex. till

  Kab. Sekr.

  Polchefen

  chefen Pol II

  Larsson

  Tornberg

  Ur Kellberg, Mo

  A f k t Bch Wiman, SIV, m hemst om medd då ärendet under A avgjorts.

  A + noteväxling f k t

  Amb . i Rabat, nr 111.

  Amb . i Köpenhamn, nr 317

  I tj: Kellberg

   
  Förtrolig

  Vissa svensk-marockanska ärenden

   

  A. 1. Marockos ambassadör M. Abdelhadi Sbihi med Köpenhamn som stationeringsort, uppsökte mig idag.

  Han tog upp ärendet om den marockanske medborgaren Ahmed Rami, som hade uttalat sig i TV i höstas om sin delaktighet i mordförsöket på kung Hassan II i augusti. Ambassaden i Köpenhmn hade i note till UD i Stockholm hemställt om uppgift om vederbörandes "statut", eftersom denne hade förklarat sig vara politisk flykting.

  2. Efter att ha förhört mig hos byråchefen Wiman, SIV, meddelade jag ambassadören att den polisundersökning ("enquête" ), som alltid företogs- i utlänningsärenden, just var avslutad och att SIV ("Office de l'Immigration" ) inom en snar framtid skulle fatta beslut i ärendet. Jag underströk, att SIV fattade sina beslut helt självständigt och utan inblandning av regeringen.

  3. Ambassadören förklarade att han givetvis fullt ut respekterade Sveriges suveräna rätt att besluta i angelägenheter av detta slag men det kunde inte undgås att ärendet generade förbindelserna och vid beslut i viss riktning skulle besvära dem än mer.

  4. Det var helt klart att ambassadören hoppades på att Rami skulle avlägsnas ur riket. Han syntes emellertid inse att brottet var politiskt och att en eventuell utlämningsframställning sannolikt skulle stupa härpå. Min antydan om att samma hänsyn måste av oss tagas i avlägsningsärenden gjorde ej djupare intryck. Ej heller hade min hänvisning till den svenska välkända toleransen i hithörande frågor ("liberalisme traditionel") någon verkan utan föranledde honom enbart till en allt större verbal yvighet.

  5. Avslutningsvis sade jag mig skola omgående underrätta ambassaden om SIV:s ställningstagande, då detta förelåg.

  B. 1. Under samtalet bestämde han sig även över två artiklar i DN:

  a) den ena av 13.11.73, vari - om jag förstod rätt - omnämndes att svensk polis (en inspektör Swärd) hade utverkat asyl för en marockan vid namn Ommar Arachid;

  b) den andra om ett besök i Marocko av företrädare för Amnesty Internationals svenska sektion (bl.a. rådman L. Aspegren), vilken föranlett honom att rikta ett brev till A.I. via UD med note 17.11.73. Från A.I. hade han fått svar direkt i form av dess stadgar.

  2.Ambassadören påkallade i intet av dessa fall någon åtgärd. Men han kunde, ehuru själv liberal i sina åsikter och, med förståelse för en fri press, ej annat finna än att "ces agissements allaient au-delà de ce qui fut admissible".

  • L. Kellberg

   _______________________________
   Gatuadress: Gustaf Adolfs torg 1
   Postadress: Box 18121, 103 23 STOCKHOLM 16

   3) Marockos ambassadör:

   "det gällde ju trots allt ett mordförsök på Marockos statschef"  UTRIKESDEPARTEMENTET

  Rättsavdelningen

  PM , 1974-01-14 HP 1 Ym, R 191 Ym

  bio C I Nr. 4 v

  Ex. till

  Kab.sekr.

  Polchefen

  Chefen Pol II

  Kellberg

  Danelius

  Larsson

  Tornberg

  Ur L Kellberg, Mo, Nr4

  A f k t RABAT i a t 3 U 10.1.74

  "Utdrag ur 1/ prop 1973:90 ang. ny RF och RO, sid 392-398

  2/ KU 1973:26, sid 71, bifogas."

  I tj: Kellberg

  Nr. 14

  A f k t KÖPENHAMN i a t 10 U 10.1.74.

  I tj: Kellberg   FÖRTROLIG

  Ahmed Rami

  Marockos ambassadör Sbihi ringde mig från Köpenhamn i dag och uttryckte sitt stora bekymmer över meddelandet (UD:s note 10.1.74) om att Ahmed Rami hade fått uppehållstillstånd i Sverige. Ambassadören hade svårt att förstå beslutet - det gällde ju trots allt ett mordförsök på Marockos statschef - och det måste påverka förbindelserna mellan våra båda länder. Kunde det verkligen förhålla sig så att invandrarverket fattade sina beslut utan hänsyn till utrikespolitiska aspekter och utan eventuella direktiv från regeringen? Nu vore det fritt för äventyrare och brottslingar att resa till Sverige för att där erhålla skydd mot lagföring osv., osv.. Han skulle ha de Största svårigheter att förklara för Rabat de svenska myndigheternas hållning.

  Jag försökte - liksom vid tidigare samtal - förklara det svenska systemet med självständiga ämbetsverk men ambassadören vädjade till mig :("il vous faut m'aider") "ni måste hjälpa mig" att åtminstone sända honom lagtexter m.m. som bevis på vad jag sagt, så att regeringen i Rabat om möjligt kunde övertygas. Jag förklarade för ambassadören att det ej - såvitt jag visste - fanns någon speciell lagtext eller författning, som i dag direkt utsade vad jag meddelat honom; den var snarare grundad på en långvarig konstitutionell praxis. Men jag lovade att söka tillställa honom skriftliga upplysningar till stöd för min utsaga.

  Exkurs: I prop 1973:90 om förslaget till ny RF och RO finns det senaste och auktoritativa belägget för mitt påstående (se sid 392-398).

  • L. Kellberg

   4) De Kungliga beväpnade styrkorna

   I Hans Majestäts namn...
   (Översättning från arabiska)  De Kungliga beväpnade styrkorna

  - Rabat-

  Nationella Försvarets Förvaltning

  - Det militära Rättsväsendet

  Mål nr 1837/9060

  Befallning om att väcka åtal i svarandens frånvaro

   

  I Hans Majestäts namn

  Vi Mohamed Amin Senhaji, ordförande av den Permanenta militära Domstolen av de Kungliga beväpnade styrkoma i Rabat:

  På grund av den pågående stämningen mot RAMI AHMED, son till Mubarak, f d löjtnant, och på grund av den militära undersökningsdomarens beslut, av den 23 april 1974, att stämma den ovan nämnde åtalad inför de permanenta kungliga styrkornas militärdomstol efter att han begått brottet: deltagande i förberedelsen och genomförande av sammansvärjningen riktad mot Hans Majestäts och medlemmar av den kungliga familjens liv och mot monarkiregimen för att istället upprätta en ny regim och ta makten. Dessutom har han begått två brott mot lagen gällande vapnen och explosiva ämnen samt desertering från armén i fredstid. Dessa brott och dess straff är stipulerade i straffrättens paragrafer: 129, 130,163,167, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175 och i paragraferna 1, 2, 3 av den kungliga lagen av den 2 september 1958 samt paragraf 143 av den militära straffrätten. .

  Och p g a åtalsdossiern som den kungliga åklagaren hos den militära domstolen har inrättat mot den åtalade den,

  P g a att det inte var möjligt att komma i kontakt med den ovannämnde åtalade, och på begäran av den kungliga åklagaren hos militärdomstolen.

  Och med stöd av paragraf 127 av den militära straffrätten, befaller vi den ovan nämnde åtalade att inställa sig inför de kungliga beväpnade styrkomas permanenta militära domstol inom 10 dagar från denna dag, för att dömas för det ovannämnda åtalet. Om han inte hörsammar detta, kommer vi att förkrklara hans olydnad mot lagen och befaller att beröva honom hans medborgerliga rättigheter och konfiskera hans egendomar enligt frånvarosproceduren och förbjuda honom att plädera inför varje domstol under samma period och döma honom enligt lagen i sin frånvaro och utan närvaro av någon advokat.

  Och vi förklarar att det är en skyldighet för varje person, att informera myndigheterna om var den åtalade befinner sig, och vi befaller att affischera denna vår befallning på dörren till den ovannämndes senaste kända bostad samt i det administrativa och lokala Rådhuset och i Militära Domstolens förhandlingssal och vi befaller att sända två kopior av denna order till den statliga inskrivnings administrationen gällande fastighetsbestämning i den åtalades sista bostadsort. Vi befaller att sända detta meddelande (enligt straffrättens paragraf 501) tre gånger inom en period av åtta dagar genom den kungliga marockanska radion och televisionen.

  Skriven i Rabat: 20/9/74

  Militära Domstolens ordförande, (stämpel med följandc text: "Ordförande. Den Permanenta Militära Domstolen av de Kungliga beväpnade styrkorna") (på stämpeln: handskriven namntäckning:Mohamed Amin Senhaji, ordföranden)

   
  38
  RECENSION AV AHMED RAMIS BOK
  "VAD ÄR ISRAEL?"
{Karikatyr}


 • Apartheidstaten Israel  

  Dennis Zackrisson skrev i Folket i Bild nr 16, i oktober 1988 följande:

  "Ahmed Ramis Vad är Israel? hjälper oss att röja bort känslosvall och mysticism. Vi ser att apartheidstaten Israel, nationalhemmet för judar och inga andra, oupplösligt är förankrad i västerländsk kolonialism. En statsbildning, ideologiskt grundad på tusenåriga religiösa sägner och materiellt på sekelgamla ekonomiska beroendeförhållanden.

  Boken innehåller direkta avskrifter från närradiosändaren Radio Islam som sänder i Stockholmsområdet. Sändningarna och flera av de medverkande har angripits av den svenska Israel-lobbyn, med Per Ahlmark i spetsen. Bland annat har JK lått en strid ström av anmälningar och förmåtts vidta den unika åtgärden att "fälla" ett programinslag för "hets mot folkgrupp" utan att väcka åtal! Och syster Marianne blev efter sin intervju portförbjuden på Folkpartiets möten.

  Här finns allt detta noggrant dokumenterat, vilket gör utgivningen viktig för yttrandefriheten. En partsinlaga? Javisst! Rami pläderar sakligt, rationellt och logiskt för rättvisan gentemot den maktfullkomliga orätten. Det är tveklöst att föredra framför Grossmans antiintellektuella knep att låta tårarna skymma sikten när verkligheten ter sig outhärdlig."

  Dennis Zackrisson Folket i Bild Nr 16, 7-20 oktober 1988   

  39

  HAN TAR SIONISTERNA PÅ ALLVAR

   

  Serge Padoan skrev i tidningen Filastin nr 4 följande:

  "Radio Islam heter ett närradioprogram i Stockholm med marockanen och statsvetaren Ahmed Rami som ansvarig utgivare.

  Programmet har rönt mycket uppmärksamhet för sin fräna kritik av Israel och har stämplats som antisemitiskt.

  Nu har Ahmed Rami givit ut en bok, Vad är Israel?, i vilken han ger sig på uppgiften att i grunden analysera sionismen, judendomen och Israel.

  Som namnet på hans radioprogram låter förstå, är Ahmed Ramis utgångspunkt den islamiska och i ett vidare perspektiv den religiösa. Sålunda ger han sig på judendomen. Han tar alltså sionisterna på allvar, när de åberopar bibeln för att rättfärdiga sina anspråk på Palestina. Och han är inte nådig.

  Enligt Ahmed Rami är judendomen en primitiv, etnocentrisk stamreligion. Judarnas Gud är grym och nyckfull. Genom tiderna har han hetsat sitt utvalda folk - bara det är rasistiskt - till bestialiska utrotningskrig mot andra folk och omvänt utsatt judarna för sin fruktansvärda hämnd, när de inte velat lyda.

  På detta arv bär idag sionismen, som enligt Ahmed Rami överhuvudtaget inte kunnat uppstå utan judendomen. Till slut tycks begreppen flyta samman.

  Judendomen och sionismen är detsamma, men i olika tidsåldrar. Så vill sionisterna onekligen ha det. Men var placerar man då antisionistiska troende judar?

  Förutom det är allt väl så långt. En aldrig så skoningslös kritik av en religion kan inte betraktas som rasism, så länge som dess utövare respekteras som individer, vilket Ahmed Rami anser sig göra med judarna."

  Serge Padoan Filastin Nr 4, 1988   

  40

  ATT LÖSA MENINGSMOTSÄTTNINGAR

  Efter att den judiske kulturchefen i Expressen, Leif Zern, refuserade flera av mina genmälen skrev jag till honom följande brev:

  Stockholm 1989-04-19 Bäste Leif Zern,

  Vid vårt telefonsamtal gav jag uttryck åt min spontana upprördhet över att flera gånger i Expressen ha utsatts för kategoriska avfärdanden som antisemit utan att få mina genmälen publicerade. Tyvärr fick jag då inte fram ett mera sakligt och nyanserat resonemang - men har nu skriftligt avfattat de bärande skäl som jag vill redovisa.

  Jag vill hoppas att du allvarligt skall överväga att låta införa mitt genmäle. Självfallet accepterar jag att du själv eller någon av dina medarbetare efteråt kommenterar mitt inlägg. Huvudsaken, som jag ser det, är ändå att jag skall få komma till tals i Expressen (där på annan sida nyligen Per Ahlmark angripit mig med ur sitt sammanhang lösryckta sammanpressade referat, ofta från citerade källor som de inte angivit). Kom ihåg att jag som ansvarig utgivare för Radio Islam är åtalad men inte dömd för "hets mot folkgrupp" och att jag därför bör ha rätt, pressetiskt att i Expressen försvara mig mot de i tidningen så ofta framförda anklagelserna för att bedriva antisemitisk förtals- eller hetspropaganda (som ju strider mot gällande lag). Närradiosändaren Radio Islam når endast Stockholmsområdet och antalet lyssnare torde endast vara en bråkdel av den rikstäckande tidningen Expressens läsare. Min bok "Vad är Israel?", utgiven på eget förlag, har förtigits av massmedierna och åtalats av JK. Det är, det inser du säkert, otäckt, nästan kusligt att offentligt bli smädad och därmed personligen förnedrad utan att få försvara sig. Det är som att bli fysiskt slagen medan man är bunden till händer och fötter. På det sättet skall vi inte i Sverige lösa meningsmotsättningar.

  Med vänliga hälsningar
  Ahmed Rami
  Box 316, 101 24 Stockholm   40a

  Frikänn Ahmed Rami! 
  (Från FOLKET I BILD 13/ 1989)
  Av
  Erik Göthe

  Ahmed Rami, författare till boken Vad är Israel och utgivare av närradioprogrammet Radio Islam ställs i början av september inför rätta för hets mot folkgrupp. Hundratalet inslag i radioprogrammet ska bedömas i rättegången som pågår i två månader.

  Man bör kräva att Rami frikännes inte bara för yttrandefrihetens skull skriver Erik Göthe i denna artikel.

  Radio Islams ansvarige utgivare Ahmed Rami har åtalats av justitiekanslern för hets mot folkgrupp, mot judarna. Rättegången är uppenbarligen tänkt att framstå som detta halvsekels stora uppgörelse med rasismen: Bortåt hundra yttranden i närradioprogrammet Radio Islam berörs av rättegången som beräknas pågå i två månader.

  Per Ahlmark och hans anhängare inom israellobbyn i Sverige, och i FiB/K bl a Jan Guillou, har förenat sina krafter och stämplat Radio Islams sändningar som antisemitiska. Om auktoriteterna ifråga medvetet drivit saken för åtal och fällande dom i tryckfrihetsmål vet jag inte, men jag är inte ense med dem.

  Det Ahmed Rami yttrar i närradion och i sin bok Vad är Israel? om judar är huvudsakligen en teologisk kritik av judendomens trosläror, som han menar både utgör drivkraft för de israeliska sionisternas mordiska politik mot palestinierna och drar med sig judar i allmänhet att stödja sionismen. Som muslim och vän av palestiniernas rättigheter ska man få säga det, anser han. Jag är helt ense. Ramis förkastelsedom över västvärldens judar med utgångspunkt i Palestinafrågan är som jämförelse bara en svag skugga av de som avkunnas i Nya testamentet. Blir Rami straffad för den, kriminaliseras konfirmandundervisningen i Sverige.

  Man kan anse att det är opraktisk politik av Rami att angripa sionismen teologiskt. Men han ska inte straffas och tystas för detta.

  Kriminalisering av hets mot folkgrupp är inordnat under brotten mot allmän ordning. Yttranden som ingår i en normal debattordning bör däremot inte straffas. Inte ens om de skulle innebära öppen rasism, som då en baltisk professor allvarligt förklarade i SvD i mitten av juli 1989 att man inte kan umgås med ryssar, eftersom deras mentalitet bestäms av att de är ättlingar till de tatarer som för femhundra år sedan våldtog Rysslands kvinnor. Jag anser att SvDs ansvarige utgivare ska gå fri för sådana yttranden. Men som lagen ser ut idag, efter att politikerna kastat lagändringar p9 invandrarproblemet, vore det tveksamt (om man nu tänker sig att JK saknade känsla för det politiskt passande och åtalade efter lagen).

  Annat är det med yttranden vilka "hotar, förtalar eller smädar" en folkgrupp (vilket lagbestämmelsen ursprungligen beskrev som det brottsliga, det var 1948 - 70 innan bestämmelsen deformerades). Yttranden som välter en normal diskussion genom rasistiska tillmälen kan man nog tänka sig att kriminalisera och samtidigt rädda yttrandefriheten.

  Jag tvivlar dock allt mer på den saken. Det går inte med de damer och herrar som nu sitter vid makten och inget säger att det skulle gå bättre i framtiden.

  Aftonbladet förkunnade 20 mars 1989 att artisten Madonna dömts till döden av muslimer för en scen i videon Like a prayer. "Författaren Salman Rushdie får därmed sällskap på muslimernas dödslista," skrev AB andfått. "Muslimernas" dödslista! ABs typ av yttrande utgör idag redan den direkta förberedelsen till våldsaktioner mot muslimer i Storbritannien. Om nu någon trodde det, så kommer Ramis yttranden i Radio Islam inte ens i närheten av den gräns mot debattvältning som AB och andra tidningar överskrider med god marginal när det gäller muslimer.

  Det är nog inte bara för en abstrakt yttrandefrihets skull som man bör kräva att Rami frikänns.

   Erik Göthe

    


   41

  BOKEN SOM AVSLÖJAR SIONISMEN
  Publicerade i Mimmr, 89/04/20

   "Radio Islam, ett närradioprogram i Stockholm som blivit omdebatterat i hela landet på grund av påstådd antisemitism, nazism och Gud vet vilka tillmälen som kommit den minst sagt modige utgivaren Ahmed Rami till del, har lyst upp den grå svenska bokmarknaden med en bok som är något av det mest intressanta som utgivits i Sverige inom avdelningen politisk litteratur de senaste åren. Boken, Vad är Israel?, (Kultur Förlag, Box 316,101 24 Stockholm 1) får aktualitet i ljuset av det folkmord som just nu äger rum i samband med intifadan, det palestinska uppror som på Västbanken med bestialisk och systematisk grymhet höljs i blod av "Mellanösterns enda demokrati".

  Ahmed Rami är politisk flykting från Marocko. Han har som doktorand i statskunskap forskat i Palestinakonflikten, sionismen och nasserismen. Radio Islams sändningar startade i mars 1987. Flera gånger anmälda av judiska intressen och dess marionetter för "hets mot folkgrupp" har de dock - intill helt nyligen då man uppenbarligen bestämt sig för att sätta in en avgörande stöt - friats med en förvånansvärt vidsynt justitiekansler som främsta bundsförvant. Ahmed Rami har kunnat fortsätta att informera om konflikten, om fördrivningen av palestinierna från ett land som är deras, ockuperat av det judiska "herrefolket", av Gud och bibeln predestinerat att som herrens förlängda arm behärska och undertrycka en hednisk, barbarisk omvärld. Boken Vad är Israel? återger i stort vad som sänts under Radio Islams första arbetsår och informerar ingående om sionismens historia, det judiska inflytandet i Förenta Staterna, de för staten Israel legitimerande lögnerna och innehåller dessutom fullständiga utskrifter av intervjuer med Per Gahrton och Syster Marianne. Den senare får för sin medverkan löpa gatlopp i pressen, jagad av den svenska demokratins journalister, aldrig sena att springa ärenden åt mosaiska församlingen och nationalsocialismens numera mycket välmående "offer".

  Några stickprov skall vi göra bland det myller av ovedersägliga fakta som boken Vad är Israel? formligen svämmar över av i en fascinerande variant av orientalisk historierevisionism. Ahmed Rami skriver i inledningen om det otillåtna, oanständiga, rentav brottsliga i att ifrågasätta sionismen: vi får agitera för vilka himlastormande läror vi önskar om vi har rågången till det tabubelagda klar för oss. Det fundamentala och riktiga i sionismen och staten Israel må lämnas ifred.

  Dessa ting mår bäst av att höljas in i den allsmäktiga propagandan, emanerande från den judiska opinionsmaffia som i häpnadsväckande grad styr nyhetsförmedling och all världens politiska idéer och preferenser. Judarna är det utvalda folket, kritikern en djävul i människoklädnad, en "nazistisk judebödel" som måste oskadliggöras. Hur har, frågar sig Ahmed Rami, Israel kunnat skaffa sig denna position som den heligaste av kor bland världens länder? Sionismen är svaret. Dess grundpelare enligt den gammaltestamentliga tron är följande:

  1. Judarna är Guds utvalda folk och han har lovat dem Palestina ("förlovade landet").

  2. Judarna har fåt - av den gammaltestamentliga "gud" - rätt till allt land från Nilen till Eufrat - Storisrael. Moshe Dayan har yttrat att Israels gräns är dit Israels armé kan nå.

  3. Judarna har rätt att, fördriva och förslava inom det utlovade landet. I Torah - de fem Moseböckerna - ges himmelsk sanktion för upphävandet av alla moraliska skrupler gentemot andra folk. I Jesaja, 60:onde kapitlet, heter det: "Ty det folk eller rike som ej vill tjäna dig skall förgås; ja, sådana folk skola i grund förgöras."

  Sionismens anhängare är ofta okritiska och okunniga, men inser att en närmare analys skulle ge palestinierna rätt och detta vore katastrofalt för Israel. Ett indraget bistånd från USA medför ovillkorligen ekonomisk bankrutt, Israel sjunker med sin överdimensionerade krigsmakt likt Atlantis i havet. Därför är sionismen nödvändig. Därför måste dess belackare dränkas i en flodvåg av propaganda. Den är en världsomspännande ideologi som gör anspråk på judars lojalitet i alla länder. Den är kolonialistisk och imperialistisk då den trängt undan Palestinas ursprungliga invånare. Dess grepp om film- och TV-bolagen kan lätt konstateras - antalet produktioner, sentimentala och gråtmilda, med marterade judar i huvudroll efter huvudroll, är oräkneliga. Sionismen är en maffia eller ett frimureri vars primära syfte är att lära sitt folk att dess främsta lojalitet alltid är Israel. Det finns en uppsjö av föraktfulla uttalanden av sionistledare om palestinier, araber och muslimer. T ex har en inflytelserik israelisk tidning skrivit: "Islam är fienden till all fruktbar tanke, alla verkliga initiativ och alla produktiva idéer. Islam har inte åstadkommit något gott i det förflutna, och kommer aldrig heller att göra det i framtiden. Islam representerar mörk reaktion för hundratals miljoner mänskliga varelser."

  Det redogörs vidare i boken för hur sionisterna lurade till sig Palestina under falska förespeglingar om ett "nationalhem" istället för en judisk stat; hur sionister organiserade Gulag i Sovjet och för myten om det eviga förföljda judiska folket. Ahmed Rami tecknar en bild av den judiske guden Jahve, som från sin grymma tron påbjuder sitt folk att i rasistiskt förakt krossa sina motståndare.

  Ett omfattande kapitel ägnas den judiska lobbyn i USA. Den dirigerar USA:s politik i Mellanöstern, styr genom det för lobbyn förmånliga elektorssystemet valet av presidenter, biter med hjälp av sina män och kvinnor sig fast i varje del av den amerikanska förvaltningen och politiken. Jimmy Carter lär t ex ha varit helt snärjd i lobbyns garn utan minsta manöverutrymme i sin utrikespolitik. Lobbyn har grepp om arbetarnas såväl som om arbetsgivarnas organisationer, med sitt stora kontaktnät - 55000 medarbetare. 1987 händer få saker i USA och världen som inte kommer dess agenter till del. En svacka i inflytandet förekom endast under Eisenhower, hjälten från kriget som tvingade Israel till reträtt vid Suezkrisen - presidenten hotade att dra in all hjälp vilket fick effekt.

  Vidare kartläggs Waldheimaffären och Ahmed Rami påpekar att kampanjen inte främst var avsedd att skada den kandiderande f d generalsekreteraren - man kände sedan gammalt till hans förflutna - den skulle istället skada Österrike. Landets Mellanösternpolitik hade länge upplevts som alltför arabvänlig, nu gavs man chansen att utmåla österrikarna som en samling obotliga gamla nazister. För mycket sagt att man lyckades...

  Slutligen sammanställer Ahmed Rami det i boken framlagda materialet i vad han kallar "Bluffens sju pelare". De är följande:

  1. Judarna har historisk rätt till Palestina

  2 Alla judar är ett folk

  3. Judarna har gudomlig rätt till Palestina

  4 Israel är det enda trygga värnet mot antisemitismen

  5. Israel är en demokrati

  6. Israels arbetarparti är fredligt och fridsamt, alltid berett till dialog

  7. Sionisterna accepterar judarnas lojalitet till de stater där de är medborgare utanför Israel.

  Avslutningsvis: Ahmed Rami smular sönder argumenten i en övertygande framställning. Köp boken och stöd den sanningens röst som kommer från Radio Islam. Snart kan den ha tystnat!"

   Mimmr, 89/04/20  42

  PROTEST, INTE HAT

   

  (Jag publicerade denna artikel i Folket i Bild/Kulturfront nr 6, 24 mars 1989)

  Att bli beskylld för hat, därtill "rasande muslimskt hat" när man som jag i boken Vad är Israel? redovisar och söker förklara en övermodets och hatets doktrin, den på biblisk judendom grundade sionismen (som skapat och upprätthåller den judiska staten Israel) är onekligen bakvänt. Jag avser Eva Rydahls inlägg i FiB/K nr 4/89.

  Hat är ett affekttillstånd av illvilja och avsky. Hatet är oresonligt och drabbar orättvist. Vad som uppbär boken Vad är Israel? däremot är, vilket Eva Rydahl också medger, ett starkt engagemang för de förtryckta (palestinierna) mot förtryckarna (Israel). Kärlek till rättvisan och protest mot den arrogansens brutala övermakt som drivs fram av hat till dem som ska kuvas eller krossas kan aldrig vara hat. Hatet är destruktivt, protesten konstruktiv.

  Den centrala frågan här är inte om jag är "antisemit", som sionisterna och deras anhängare betecknar alla motståndare som avslöjar dem. Den centrala frågan är: Är det sant eller ej det som sägs i boken? Detta förbigår Eva Rydahl.

  Om hon hade läst boken och inte nöjt sig med vad dess illasinnade kritiker påstår om boken, skulle hon inte kunna hävda något så absurt som att sionismen inte har något att göra med den bibliska judendomen. Den judiska staten Israel

  - detta är den i Israel offentliga benämningen - hör nämligen nära ihop med judendomen och sionismen var från början bibliskt legitimerad, vilket jag ingående redovisar i boken med bl a ett flertal citat från både ledande sionister och den judiska Bibeln (GT), d v s auktoritativa och relevanta källor.

  I boken pläderas klart och tydligt för ett demokratiskt Palestina med lika rättigheter för både judar och araber liksom för alla trosbekännelser, som enda varaktiga och rättvisa lösningen på Palestina-Israel-konflikten. I ett sådant demokratiskt Palestina finns det självfallet inget utrymme för vare sig judehat eller arabhat.

  Rydahls har uppenbarligen inte läst boken, i varje fall har han inte begripit vad där klart och tydligt står, nämligen att sionismen och judendomen inte är två alltigenom skilda företeelser, den ena politisk och den andra religiös, utan de är sammanflätade med varandra och betingar varandra. Redan hos Jesaja (GT), 60:e kapitlet med rubriken Sions kommande härlighet, där idén om ett judiskt världsherravälde först klarast framträder, möter vi sionismen. Utan judendomen inga judar och utan judar ingen sionism. Bara namnet ISRAEL på den judiska staten är av bibliskt ursprung, från Jakobsbrottningen med Gud, och betyder den som kämpat med Gud och vunnit seger (1 Mos. 32:28), vilket är laddat av symbolik. Självfallet skulle sionisterna aldrig ha valt Palestina för sin judiska stat, om inte judendomen funnits och krävt detta (utom ett fåtal ortodoxa judar som ännu avvaktar Messias ankomst). Idén om ett utvalt folk med ett utlovat land är den sannskyldiga "rasmystiken".

   {Karikatyr}

   


  43

  EXEMPEL PÅ MISSAKTNING

   

  Det tycks alltid finnas judar som känner sig missaktade av vad som verkligen står i deras egen bibel. I varje fall när någon utomstående - en icke-jude - citerar eller refererar något som kan uppfattas av extremt känsliga och chauvinistiska judar.

  Låt mig bara nämna ett exempel! På Svenska Dagbladets kultursida den 29 december 1985 framfördes upprörda klagosånger över att en nyutkommen reviderad svensk översättning av Anne de Vries kristna "Barnens bibel" var antijudisk, bl a därför att det på ett enda ställe i denna bok stod att "folket var envist och motsträvigt i öknen och att de sade onda och dumma saker".

  Den svenska översättaren, Ylva Eggehorn, som tillika är medlem av Svenska kommittén mot antisemitism, genmälde i en artikel i Svenska Dagbladet den 11januari1986 med rubriken "Barnens bibel är ojudisk men inte antijudisk" följande:

  "Jämför man detta med den samlade bilden av Israels folk i GT, är det en västanfläkt - och väl är det, naturligtvis."

  Alltså, trots att man i denna "Barnens bibel", avsedd för kristna barn, inte för judiska, skriver om Gamla Testamentets texter på ett för Israels folk ytterst skonsamt sätt och faktiskt förfalskar vad där står, så blir ändå några judar ytterst upprörda och kräver ursäkter, rättelser eller indragning. De drar sig inte för att utöva ett judiskt åsiktsmonopol. Om de kristna skulle rätta sig efter sådana här judiska krav, innebär ju detta att de totalt skulle kapitulera och överge sin kristna religion!

  Låt mig ta ett annat exempel på hur stingsligt känsliga somliga judar kan vara inför en beteckning i pressen. I Svenska Dagbladet måndagen den 6 mars år 1989 berättar Läsarnas ombudsman Bengt Erlandsson att en judisk läsare Aaron G. Girard blivit upprörd över att en liten nyhetsartikel den 14 februari i Svenska Dagbladet började så här: "Den judisk-amerikanske författaren Elie Wiésel krävde på måndagen..."

  Enligt denne jude Aaron G. Girard skulle det vara judefientligt och rasistiskt att beteckna den kände juden och sionisten Elie Wiesel som "den judisk-amerikanske författaren", eftersom man i pressen sällan skriver "den luthersk-svenske filmregissören Ingmar Bergman" eller "den katolsk-engelske författaren Graham Greene" eller "den muslimsk-amerikanske boxaren Mohamed Ali"! - Varför, utropar denne jude Girard upprört, talar ni då om någon som råkar vara judiskt troende med bindestreck. Är det inte ett sätt att föreviga nazisternas och antisemiternas påstående att man inte kan vara både jude och amerikan, svensk, engelsk och så vidare! Är det inte dags för Svenska Dagbladet att sluta med detta slags fördomar, som förekommer nästan dagligen, undrar han avslutningsvis.

  Denna reaktion är inte bara löjlig, den är ju totalt grundlös och missvisande.

  Svenska Dagbladets redaktör Bengt Erlandsson svarade också milt tillrättavisande: "I det nu aktuella fallet talade Wiesel som inbjuden till ett judiskt kulturcentrum i Moskva. Och många, kanske de allra flesta av dem, som Raoul Wallenberg räddade livet på var judar, och då kanske det inte är helt betydelselöst att i nyhetstexten också tala om vem Wiesel är. Däri ligger inte något nedsättande." Det bör tilläggas att Wiesel i Moskvas judiska centrum hade krävt att Gorbatjov skulle se till att fallet Raoul Wallenberg utreds på nytt.

  Faktum är emellertid att den korrekta beskrivningen på Elie Wiesel är judisk författare verksam i USA. Elie Wiesel har visserligen amerikanskt medborgarskap som han aldrig har vare sig velat eller behövt överge, och Elie Wiesel är i sitt författarskap och i sin politiska agitation helt och hållet judisk och sionistisk - för USA har han lika litet någon lojalitet eller engagemang som han tidigare hade för Frankrike där han tidigare bodde och hade franskt medborgarskap eller ännu tidigare för Polen där han föddes och hade polskt medborgarskap.

  Dessutom - alldeles bortsett från just personen Elie Wiesel - så anser ju både judendomen och sionismen att varje jude tillhör det judiska folket, oavsett var i världen han bor och vilket medborgarskap han har, och som tillhörande det judiska folket har varje jude den primära lojaliteten till endast en stat: den judiska staten Israel. Därav följer att det aldrig i sak kan vara en förolämpning eller uttryck för missaktning att kalla en jude för jude.

  I regel är judar stolta över att judar kallas judar i positiva sammanhang: en framstående vetenskapsman, en firad orkesterdirigent, en populär skådespelare eller skådespelerska eller en lovprisad författare som är jude kallas gärna jude, i synnerhet om vetenskapsmannen eller författaren erhåller nobelpriset, så framhålls det självklart att han eller hon är jude.

  Men i negativa sammanhang är det "förbud" i stora massmedia att kalla en jude för jude: gangster- och maffialedare som är judar omnämnes sällan eller aldrig som judar, medan det är helt legitimt att kalla t ex italienska gangster- och maffialedare för italienare. Trots att det är väl omvittnat att judiska gangsters i 20- och 30-talets Chicago var lika många och inflytelserika och brottsbelastade som italienska så omnämnes sällan eller aldrig detta i böcker, filmer och tidningsartiklar om denna tids gangstervälde i USA - och så här har det fortsatt till våra dagars organiserade brottslighet där just judar i större omfattning än andra minoritetsgrupper i USA, Europa och även Sovjet ägnar sig åt narkotikabrott på högre nivå - men detta förtigs som sagt i massmediarapporteringen.

  När vi i Radio Islam betecknade den sadistiske sektledaren Hans Scheike som judisk, så är detta en sakinformation som man vill beteckna som ett uttryck för s k antisemitism, ett lömskt påhopp på den judiska folkgruppen i allmänhet i syfte att utsätta judar för missaktning. Men detta är ju helt felaktigt. Det är av intresse för allmänheten, som det heter, att informera om vilken folkgrupp som denne sällsynt sadistiske sektledare tillhör, eftersom hans brott var så ovanligt vedervärdigt och också mycket uppmärksammades av särskilt kvällspressen i Stockholm. Det bör tilläggas, att det finns ett genomgående sadistiskt inslag i den judiska bibeln och att det sionistiska Israel behandlar den palestinska befolkningen med ofta utstuderad sadistisk grymhet, sannolikt till följd av den brutala sadism och grymhet som utgör en bärande del av den judiska bibeln gentemot andra folk med en grym och härsklysten gud Jahve.

  Sammanfattningsvis: Om judar endast får kallas judar i positiva sammanhang, men aldrig i negativa, så är ju detta ett krav på ett särskilt privilegium för den judiska folkgruppen att judar ska betraktas som ett herrefolk, "Herrens utvalda egendomsfolk", som det heter i judendomens bibel, ett "heligt folk". - Se t ex Andra Moseboken, kapitlet 19, verserna 5 och 6! Detta kan ju aldrig överensstämma med demokrati och jämlikhet!

   

   
  44

  MISSAKTNING

  Om några judar känner sig missaktade av vad vi har sagt i Radio Islam om judendomen som en rasistisk ideologi, så är det helt missriktat att anklaga Radio Islam för detta eftersom vi på Radio Islam endast har citerat (OBS! relevanta citat) från judendomens heligaste skrift Torah: alltså de fem Moseböckerna i Gamla Testamentet, d v s den judiska bibeln. Ingen jude i hela världen kan på heder och samvete förneka följande:

  1. att Torah är judendomens lag och lära som ömt vårdas och utläres i alla judiska skolor och är religiöst och etiskt förpliktande för troende judar.

  2. ingen jude i hela världen kan bestrida att de citat från Torah som vi återgivit i Radio Islam är autentiska. Och därför är det mycket graverande och komprometterande att Radio Islams meningsmotståndare, de mest hätska och oförsonliga av dem, vägrar att debattera med oss och heller aldrig ifrågasätter om vara citat är riktiga eller om vara slutsatser skulle vara felaktiga.

  Nej, man ivrar i stället på censur och vill stoppa oss och därmed nedtysta en liten men obekväm och farlig röst. Det sjuka samvetet talar här. Man vet att man företräder en sjuk sak och vill därför nedtysta varje djupt gående och kännbar kritik.

  Vi har aldrig direkt bestridit att judendomen är en religion, eftersom det är en uppenbarelse i själva läran - ett slags metafysik (det som ligger bortom den reella världen och det som kan konkretiseras och bevisas.) Men det unika för judendomen är att det är den enda nationalistiska religionen avsedd enbart för ett folk, ett herrefolk eller Herrens utvalda folk.

  Det andra unika draget i judendomen är att det är den enda religion som har utpekat ett visst land (från Nilen till Eufrat) som sitt eget folks land (1 Mos. 15:18-21).

  Det tredje unika draget i judendomen är att det är den enda religion som uppmanar de rättrogna (d v 5 det utvalda folket) att döda eller förslava alla folk som redan bor i det utlovade landet (5 Mos. 6-7, särskilt hänvisar jag även till 7 kap. verserna 1-3 och verserna 16-24).

  Vidare bör noteras att just genom att judendomen är sammanbunden till enbart ett folk, judarna, följer att inget judiskt folk kan existera utan judendomen.

  Svenskarna var svenskar innan de blev kristna för över 1000 år sedan. I dag är ett mycket stort antal svenskar icke-kristna även om de av traditionella skäl döps i kyrkan och begravs i den kristna kyrkan. Men alla dessa icke-kristna svenskar är ju i alla fall svenskar. De upphör inte att tillhöra en nation och ett folk bara för att de upphör att tillhöra en viss religion.

  Om alla svenskar skulle bli muslimer så skulle de för den skull inte upphöra att vara svenskar.

  Men om en jude lämnar judendomen och blir kristen eller muslim, då upphör han att vara jude och tillhör sålunda ej längre det judiska folket. Däremot tillåts en jude att vara gudsförnekare bara han inte övergår till en annan religion. Han är och förblir ändå jude, tillhörande det judiska folket.

  Härav framgår att judendomens anhängare inte tar detta med "religionen" och "Gud" så allvarligt. Det viktiga är att judarna håller samman överallt där de bor i världen och visar främsta lojalitet mot den judiska staten Israel. Därav den sionistiska liksom den judiska världsorganisationen.

  Detta är inga fantomer eller inbillningsfoster av antisemiter eller judehatare, det är en realitet. Det finns en världssionistisk organisation och en världsjudisk kongress som regelbundet har sammankomster och fattar resolutioner för judisk sammanhållning i hela världen till stöd för Israel.

  Alltså de judiska församlingarna och de olika sionistiska representantsorganisationerna i skilda länder, också i Sverige, är uppbundna till denna världssionistiska organisation och till denna världsjudiska kongress och därmed även till den judiska eller sionistiska staten Israel. Och därmed är faktiskt alla organiserade judar i de judiska församlingarna eller de judiska organisationerna utanför Israel (t ex här i Sverige) agenter för främmande makt. Detta har vi ofta påtalat i Radio Islam. Är detta då fel eller grundlöst förtal?

  Ingen sionist eller prosionist eller någon överhuvudtaget har vänt sig till oss på Radio Islam och kunnat motbevisa denna konklusion. Frågan gäller då: är det sant eller lögn det vi har sagt i Radio Islam?

  Om det nu är så, enligt lagen, att man är totalt ointresserad av vad som är sant eller falskt i ett budskap eller en information, och endast är intresserad av om någon eller några känner sig kränkta eller uppfattar sig som missaktade så blir ju det hela en fråga om subjektivt godtycke. Vem som helst som är känslig till ytterlighet, stingslig, lättretlig eller allmänt irritabel och lättstött kan ju känna sig förfördelad eller missaktad för minsta ord som verkar misshagande. Under sådana omständigheter: d v s att vissa personer eller grupper, som inte tål minsta kritik utan ständigt jämrar sig över att de känner sig missaktade, trampade på tårna och är hypersensitiva som "prinsessan på ärten" i H C Andersens saga, skall få diktera villkoren för vad som får sägas eller inte sägas, tyckas eller inte tyckas, då kan vi säga farväl till yttrandefriheten, debattfriheten, demokratin och civilisationen.   

  45

  RADIO ISLAMS MOTIV OCH AVSIKTER

   När man seriöst skall bedöma en viss gärning bör man se till uppsåtet, avsikten, inte till oavsiktliga och oförutsebara följder. Ingen kan vare sig lastas eller hedras för vad han aldrig avsett, inte heller för slumpens skördar, ett missöde eller en lyckträff som högsta vinsten på ett lotteri.

  Vad som allmänt gäller beträffande bedömningen av en gärnings moraliska halt gäller också och i än högre grad en straffdom. Lagen skiljer på en överlagd gärning och ett missöde. Det är skillnad på t ex ett mord och en olycka där någon omkommer, trots att i båda fallen en människa förlorat livet.

  Alltså, uppsåtet, avsikten är viktig att beakta, när det gäller att ta ställning till det åtal som väckts mot Radio Islam: att fria eller döma.

  Kärande hävdar att Radio Islam avsiktligt har skymfat judar som folkgrupp - eller etnoreligiös grupp - för att utså missaktning mot judar i allmänhet, vilket i lagen är straffbart, ett brott.

  Jag bestrider denna anklagelse som missriktad. Avsikten - och jag betonar än en gång avsikten - med Radio Islams program om den judiska staten Israel och dess med judendomen sammanflätade ideologi, sionismen är att utreda och förklara denna företeelse för att våra läsare bättre ska kunna förstå den palestinsk-israeliska konflikten och dess djupare liggande orsaker. Utan att förstå detta tror jag inte att denna långvariga och bittra konflikt någonsin kan lösas på ett tillfredsställande sätt för de berörda parterna, allra minst för de förtryckta palestinierna.

  Drivkraften eller motivet bakom Radio Islams engagemang i denna palestinsk-israeliska konflikt är inte primärt den objektivt vetenskapliga där man inte tar ställning vare sig för eller mot någondera parten i en konflikt, utan motivet för Radio Islam är här att manifestera en klar och entydig solidaritet med den förtryckta parten, palestinierna, mot deras förtryckare.

  De förtrycktas förtryckare är - jag upprepar det - inte bara den judiska staten Israel utan också dess ideologi, den med judendomen sammanflätade sionismen, och de förtrycktas fiender är i realiteten även alla de som understödjer den judiska förtryckarmakten och lierar sig med den mot de förtrycktas kamp för nationell och demokratisk befrielse: för palestiniernas rätt - enligt gällande folkrätt - till en egen stat och självstyre.

  Låt mig mot denna bakgrund sammanfatta Radio Islams avsikt och motiv:

  Avsikten är att förklara sionismens förankring i den gammal-testamentliga judendomen och dess världsomfattande politiska maktsträvan att underkuva palestinierna och totalt beröva dem deras urgamla land. Denna sionistiska, maktpolitiska process kan faktiskt fastställas.

  Motivet är att manifestera och väcka solidaritet med de förtryckta och fördrivna palestinierna i deras rättmätiga kamp för sina nationella och demokratiska rättigheter.

  När nu Israels mest fanatiska anhängare, sionisterna och deras anhängare, drivit justitiekanslern att väcka åtal mot mig som Radio Islams ansvarige utgivare för att Radio Islam skulle ha spridit, som det heter, antisemitisk propaganda eller missaktat judarna i lagens mening, så är det alldeles uppenbart, enligt mitt förmenande, att man inte har beaktat Radio Islams avsikt och motiv: att man inte velat förstå vad saken verkligen gäller: en sanningssträvan om Israel och dess världssionism och en medmänsklig och folkrättslig solidaritet med de förtryckta och fördrivna palestinierna.

  Radio Islams sanningssträvan och engagemang här har inget att göra med förtal eller missaktning av judar som folkgrupp. Radio Islam har aldrig bedrivit någon hets mot judar genom att agitera för diskriminering eller förföljelser av judar. Radio Islam har heller aldrig ifrågasatt judars lika medborgerliga fri- och rättigheter med andra i Sverige eller i något annat land utan uteslutande vänt sig mot olika judiska privilegier som är särskilt flagranta i Israel gentemot arabiska - muslimer, kristna eller fritänkare - medborgare. Radio Islam har aldrig fallit på tanken att uppvakta JK med protestskrivelser mot sionistisk propaganda i sionistiska och prosionistiska publikationer och etermediaprogram och därvid yrkat på att åtal skall väckas för missaktning av palestinier, araber eller muslimer i största allmänhet.

  Till skillnad från dem som ivrat for åtal mot Radio Islam, så respekterar jag yttrandefriheten som en omistlig grundpelare för demokrati och civilisation.

  Jag har ofta ställt mig frågan: Hur kan vissa judar och även andra, som offentligt kan ställa sig kritiska till den israeliska ockupationspolitiken, känna sig missaktade av Radio Islams kritiska granskning av den grymma gammaltestamentliga judendomen och av världssionismens stöd till Israel till dess ständigt pågående militära våldsövergrepp på civila? Jag kan förstå att fanatiska sionister till varje pris måste söka förkväva varje röst som kan kompromettera sionismen och staten Israel, de fruktar att bli avslöjade. Men hur kan personer som säger sig vara upplysta och frisinnade - judar eller icke-judar - bli så upprörda att de måste göra våld på den demokratiska yttrandefrihet som de offentligt bekänner sig till? Hur kan dessa personer bli upprörda och vilja förbjuda information om den bibliska judendomen, när Radio Islam läser upp mängder med relevanta och autentiska citat från Bibeln, den mest spridda av alla böcker i Sverige och övriga kristenheten? Hur kan de bli upprörda och vilja förbjuda, när Radio Islam presenterar och läser upp vissa avsnitt ur "Sions Vises Protokoll", en skrift som är allmänt spridd i den muslimska världen, för att pröva om dess innehåll har relevans på senare tiders sionistiska maktsträvanden? Hur kan dessa personer, som säger sig vara starka motståndare till all censur och all åsiktsdirigering, vilja förbjuda kännedom om en viss skrift, även om de djupt ogillar den och tror att det är en förfalskning? Hur kan dessa personer, som säger sig vara kritiska och gå emot alla etablerade uppfattningar genom traditionens makt, bli upprörda och vilja förbjuda Radio Islam därför att vi där presenterat ett antal historierevisionister som på basis av omfattande undersökningar ifrågasätter att sex miljoner judar skall ha gasats ihjäl av nazisterna i gaskammare under andra världskriget?

  Efter att ha ställt dessa frågor utan att få dem besvarade - trots uppmaningar att opponera mot våra åsikter vägrar Radio Islams motståndare att debattera med oss, man vill bara förbjuda oss - så har jag endast kommit till den ledsamma slutsatsen att dessa censurivrande "liberaler" är hycklare, när de bekänner sig till demokrati och yttrandefrihet: de tål inte de fakta och de åsikter som de inte kan bemöta i sak, utan bara med invektiv och glåpord kan fördöma, och när detta inte tycks räcka till för dem, så måste de försöka förbjuda dessa för dem så obekväma och farliga fakta och åsikter att komma till offentligheten. Yttrandefriheten är för dem endast deras frihet att uttala sig och deras frihet att förbjuda meningsmotståndarnas rätt att uttala sig.

  Om inte detta är hyckleri, så vet jag inte vad hyckleri är. Den store franske 1600-talsmoralisten La Rochefoucauld definierade begreppet på ett förträffligt sätt när han sade: "Hyckleri är lastens hyllning till dygden". Just det! De censurivrande liberaler som vill förbjuda Radio Islam ger sin hyllning till yttrandefriheten, men i själva verket är de mörkermän, frihetens fiender, deras frihet är deras frihet att förtrycka andra, när det passar dem eller befinns vara nödvändigt för dem. Deras bekännelse till tolerans är av samma art och beskaffenhet: de tolererar bara sig själva och i stort likasinnade med vilka de för s k debatter på de villkor som de själva utstakar gränserna för, meningsmotståndare hyser de ingen pardon för, de skall ställas vid det offentligas skampåle för allmän bespottelse och helst straffas för brott mot de luddigt formulerade lagar som de själva godkänt.

   


   47

  ÅTAL MOT MIN BOK "VAD ÄR ISRAEL?"

  Den sionistiska maffian i Sverige och i spetsen Per Ahlmark och Gabriel Romanus har anmält boken "Vad är Israel?", till JK för "hets mot folkgrupp". Efter två års påtryckningar på JK har JK-ämbetet fallit och utgör i dag en kompletterande verksamhet till den sionistiska kampanjen mot yttrandefriheten. Per Ahlmark sade förra året i en intervju i Sydsvenska Dagbladet att "nu har vi fått JK:s ögon öppna och det är bra att få myndigheterna på sin sida" mot Radio Islam. Ahlmarks yttrande har blivit ett faktum. Sionisterna har fått JKs ögon förblindade och JK drivs av sionisterna i en fräck komplott mot yttrandefriheten. JK har beslutat att väcka åtal mot mig som ansvarig utgivare av Radio Islam och författare till boken "Vad är Israel?" som misstänkt för brottet "hets mot folkgrupp". Och det blir snart en avgörande och historisk rättegång, som gäller alla medborgares yttrandefrihet samt alla journalister, författare, skribenter och opinionsbildare. En rättegång som, under sionisternas och JKs diktat, eventuellt kan bestämma var "gränserna" går i det demokratiska Sverige när det gäller debatten om den härskande sionistiska maffian som styr inte bara det av sionisterna erövrade Palestina utan också på ett mera kamouflerat sätt hela västvärlden och Sverige, ekonomiskt, politiskt, kulturellt och massmedialt.

  I det demokratiska Sverige kallas jag som författare till polisen anklagad för att ha skrivit en bok, där jag uttrycker vissa åsikter som "förbjuds" av de sionistiska makthavarna.

   


  "En sege"!
 • - En seger för oss.

  Det säger Per Ahlmark efter justitiekanslerns, JK:s, uttalande mot närradiostationen Radio Islam.

  - Resultatet är en mora1isk seger för oss som kämpat mot programmet sedan i höstas. Det är viktigt att få en myndighet med sig, och JK ar ju en tung instans som nu fått upp ögonen.

  SYDSVENSKA DAGBLADET SNÄLLPOSTEN

  Torsdag 31 mars 1988

   


   

  48

  ETT POLISFÖRHÖR

   

  PROTOKOLL fört över förhör med svenske medborgaren Rami. Ahmed hållet på kriminalavdelningen i Stockholm, fredagen den 17 mars 1989, av kriminalinspektör Per-Åke Larsson utan tillgång till förhörsvittnen. Närvarande vid förhöret är Ahmeds försvarare, advokat Ingemar Folke.

  Förhöret påbörjas klockan 09.20.

  Före förhöret har Ahmed delgivits misstanke om brott

  - hets mot folkgrupp - genom att han har givit ut en bok med namnet "Vad är Israel?".

  (A Ahmed Rami, I Ingemar Folke, F = Förhörsledaren)

   

  F: Ahmed, jag har delgivit dig misstanken, och så vitt jag förstår så är du helt på det klara med vad misstanken gäller och vad det berör. Är det riktigt?

  A: Ja.

  F: Vi har ju fått skrivelsen från justitiekanslern via åklagarmyndigheten i Stockholm och den har du och din försvarare fått ta del av, och enligt JK så är den uppdelad i två bilagor och jag skulle vilja börja med bilaga 1, som är sidorna 6-30 i förundersökningen. Och då vill jag börja med att ställa frågan till dig. Vill du kommentera bilaga 1?

  A: Bilaga 1 är en del av boken i sin helhet. Eftersom justitiekanslern i sitt beslut tycker att boken i sin helhet uttrycker "missaktning" och "hets mot folkgrupp" så ber jag att få ta boken i sin helhet i en eventuell rättegång.

  Boken i sin helhet handlar om Palestinakonflikten och är inte "hets mot folkgrupp". I den här konflikten finns två parter, palestinierna (muslimer och kristna) och judarna. Boken analyserar konflikten från islamisk synvinkel, från islamisk synpunkt, från palestinsk synpunkt. När vi analyserar detta problem, som muslimer, så gör vi det utan komplex, utan dåligt samvete och utan några överlägsenhetskomplex eller något hat mot judarna som människor. Vi analyserar ett problem som finns i verkligheten. Omslaget i boken resumerar redan bokens innehåll. Det är nämligen två parter, en jude och en muslim, i denna tragiska konflikt.

  F: Du menar alltså bokens omslag (första sidan).

  A: Ja. Till vänster en soldat som har davidsstjärna och ett gevär och har rötterna i luften. Det vill säga att hans anspråk på Palestina är hämtade från "luften", från sagor, från "himlen" och från "religionen", medan muslimen, palestiniern (kristen eller muslim) har sina rötter i landet. Palestiniern har alltid varit där. Han stödjer sig inte på någon bibel eller några sagor för att lägga beslag och ha anspråk på Palestina. De här rötterna som juden har, som soldaten har i luften, det är bibeln. Det är "religionen". Det är judendomen. Det är det som jag analyserar i boken. Palestiniernas rötter är i landet, i den palestinska marken. Det är det som jag analyserar i boken; en konflikt som pågår, där judarna använder vapen, våld och USA:s stöd. I samma teckning på första sidan ser man att det är USA:s vapen som riktas mot freden, mot rättvisan i Palestina. Det handlar om Palestinafrågan och har ingenting att göra med "hets". Det är olämpligt att hyckla just nu när man talar om Rushdies yttrandefrihet. Rushdie som inte är ute efter att försvara någon, i Palestina-frågan t ex eller i någon annan konflikt där orättvisorna begås. Han bara gör narr av religionen. Men jag gör inte - i min bok - narr av någon religion. Jag analyserar en explosiv konflikt som kan leda till ett tredje världskrig. Om vi inte får debattera och diskutera på detta sätt, vad vill då sionisterna att vi ska göra? Att vi ska "slåss"? Men vi vill diskutera på ett civiliserat sätt. I den här debatten måste båda parterna få ha samma rättigheter. Vi måste få framföra våra argument på våra villkor och det är inte sionisterna som ska bestämma hur vi ska tala, vilka representanter vi ska ha, vilka ledare vi ska ha. En debatt ska vara på jämlika villkor. Sionisterna får själva säga vad de vill. De har sin bibel, de har sina anspråk på Palestina och de har sina argument som vi betraktar som hets mot folkgrupp - muslimerna. Men vi vill inte slänga dem i fängelset eller tysta dem. De får gärna tala så, att vi debatterar i en civiliserad debatt. Men om de tystar oss, vad har vi då kvar att göra? Kasta stenar på dem? Att slåss? Det är en debatt som pågår.

  Jag vill att man ska ta hänsyn speciellt till inledningen i boken, sidan nummer 1, karikatyrerna och bilderna i boken. De illustrerar vad som sägs i boken: Shamir t ex (en bild av Shamir med håret gjort av dödsskallar). Vi betraktar honom som en mördare. Han har mördat Folke Bernadotte och har på sitt samvete tusentals palestinska liv.

  F: Du åsyftar där sid 103 i din bok?

  A: Ja.

  F: Och det är sid 12 i förundersökningsprotokollet?

  A: Ja.

  F: Jag förstår vad du är inne på, Ahmed. Det är att du begär att man ska ta hela .......

  A: Ja, hela boken.

  F: Ja. Men om vi då tittar på de bilagor här som JK har tillsänt åklagarmyndigheten och som är föremål för förundersökningen just nu. Om vi tittar på bilaga 1, som jag tidigare har angivit sidnumret på.

  A: Ja.

  F: Har du gått igenom de här sidorna? Du har ju skrivit boken, sa du vet vad som står där. Om vi då tittar på de här sidorna som nu har varit föremål för JK:s undersökning. Finns det på något ställe i bilaga i något som du anser vara någon form av hets mot folkgrupp?

  A: Nej. Inte något av de här citaten som jag skulle kunna betrakta som hets mot folkgrupp.

  F: Får jag då ställa frågan så här: anser du att du har tagit del av alla de här sidorna? Du vet vad som står och att du utöver det inte vill göra någon kommentar.

  A: Jag har tagit del av citaten och jag vill göra en kommentar. Jag protesterar mot att man tar lösryckta citat ur boken, att man rycker dem ur sitt sammanhang. Boken finns tillgänglig och man behöver inte göra sådana lösryckta utskrifter av boken. Särskilt när JK säger att "boken i sin helhet" uttrycker missaktning och hets mot folkgrupp.

  F: Anser du med det då att du har svarat på de frågor som jag har ställt beträffande bilaga 1?

  A: Jag tycker att man ska ta boken i sin helhet. I boken analyserar jag förtryckaren, förtryckarens, ockupanternas erövring, ideologi och lära; hur förtryckaren tänker, hur han legitimerar vad som sker i Palestina.

  F: Då frågar jag dig, har du något ytterligare du vill tillägga beträffande bilaga 1?

  A: Nej.

  F: Får jag fråga advokat Folke om du har något att tillägga?

  1: Nej.

  F: Ska vi då gå över till bilaga 2, som omfattar sidorna 31-73 i förundersökningsprotokollet. Det är ju samma bok som berörs och det är ju ett visst antal sidor i din bok som man då har gjort utdrag från. Och får jag då be dig, Ahmed, att du kommenterar de här sidorna.

  A: Jag begär att man ska ta boken i sin helhet. Det här kapitlet eller de här sidorna i denna bilaga är bara en del av boken som kompletteras och förklaras i andra kapitel. Och jag har ett kapitel på sid 141 som kommenterar den här bilagan.

  F: I din bok? Det är med överskriften JK:s dom utan rättegång

  A: Ja.

  F: Vad har du att säga om det?

  A: Det här kapitlet analyserar JK:s beslut när han hade detta program till granskning. Jag hänvisar speciellt till kapitlet på sid 141, under rubriken JK:s dom utan rättegång. Hela boken utgör en förklaring till detta program och en komplettering till det här kapitlet. Jag har skrivit boken på ett sådant sätt som gör att kapitlen balanserar, förklarar och kompletterar varandra. Du ser till exempel i slutet av den här bilagan (bila-ga 2): man kan se att jag är upprörd över sionisternas rasism t ex. Där talar jag om hur sionisterna har samarbetat med rasister, med nazister och hur de själva är rasister. I dag, om det finns någon hets, så är det hetsen mot palestinierna. Om det finns någon rasism i dag så är det den judiska rasismen mot palestinierna, muslimer och kristna. I det här kapitlet (bilaga 2) tar jag upp Israels beslut den israeliska regeringens beslut, att förbjuda Nya Testamentet i de israeliska skolorna, och att man ska undervisa bara om Gamla Testamentet som, enligt den israeliska regeringen, är från Gud, medan Nya Testamentet bara är en hädelse mot judarna, som tycker att Jesus är en hädare. Vi har analyserat den här nyheten som har publicerats i en svensk kristen tidning här i Sverige. En tidning som förresten är prosionistisk och proisraelisk och som heter "Hemmets vän". Vi försökte analysera och redovisa varför Israel har tagit detta beslut. Det finns en historisk konflikt mellan judendomen och kristendomen och vi försökte bara redovisa varför Israel tog detta beslut: Jesus Kristus har ju fördömt sin samtids sionister. Vi har redovisat vad Jesus sade om judarna på hans tid och om grunden till konflikten mellan judendomen och kristendomen.

  F: Om jag slutligen då sammanfattar det här så skulle jag vilja fråga dig följande. Om jag har förstått dig rätt så anser du dig ha tagit del av de här två bilagorna som består av JK:s utdrag ur din bok. Du förnekar att du på någon punkt i de här utdragen eller i hela din bok har skrivit eller påstått något som du betraktar som hets mot folkgrupp. Du förnekar alltså det. Och slutligen anser du att det du har skrivit i din bok och vad som här framgår av JK:s utdrag ligger inom ramen för yttrandefriheten. Är det riktigt uppfattat av mig?

  A: Exakt.

  F: Är det riktigt?

  A: Exakt. Eftersom justitiekanslern betraktar boken i sin helhet som uttryck för hets mot folkgrupp och att han bara tar de här bilagorna och citaten som exempel, så kräver jag då som avslutning att man ska ta upp hela boken i rätten. Annars blir det orättvist och ett hot mot rättssäkerhetens principer och yttrandefriheten: om man ska ta lösryckta citat från sitt sammanhang och leka med dem, så kan jag också ta andra lösryckta citat för att bevisa motsatsen.

  F: Jag förstår. Har du något mera du vill tillägga i din utsaga här?

  A: Nej, men jag tycker att när det nu finns yttrandefrihet här i Sverige är det synd och beklagligt att den här lagen om hets mot folkgrupp av justitiekanslern ska tolkas på ett sionistiskt sätt. Lagen om hets mot folkgrupp är inte gjord för att försvara den israeliska ockupationen, för att hindra kritik mot en ockupation och mot judarnas rov av Palestina. I så fall är det det islamiska motståndet och synsättet man ska förbjuda. Man ska då betrakta hela den palestinska kampen och islam som hets mot folkgrupp. Det var nämligen så att när Jesus kom så betraktades han av judarna som en hädare. Och man korsfäste honom. Och när Muhammed kom betraktades han av både kristna och judar som en hädare, som en "lögnare". Och skulle man tillämpa denna lag på islams syn på judendomen och betrakta det som hets mot folkgrupp måste man i så fall förbjuda islam och då har man inte längre religionsfrihet. Jag utövar bara min religion som muslim, i den här kampen mot sionismen och för friheten.

  F: Får jag då slutligen fråga om advokat Folke har någonting att tillägga utöver vad som har sagts.

  1: Den här teckningen som återges på sid 246 i boken och som finns på sid 68 i förundersökningen. Det står att den är utförd av

  A: Lars Hillersberg.

  1: Har den här teckningen varit publicerad förut?

  A: Ja, jag tror att det var i tidningen Puss. Alla teckningar som publicerats i boken har redan tidigare publicerats i olika tidningar i Sverige.

  F: Har du någonting mer att tillägga då?

  A: Nej.

  F: Har advokat Folke?

  1: Nej.

  F: Då förklarar jag förhöret avslutat klockan 09.15.

   

  Stockholm dag som ovan
  Per-Åke Larsson, krinsp.
  89-03-20 LD

   


   49

  ÄR DET BROTTLIGT ATT INFORMERA?

  (inför den kommande politiska rättegången, som börjar den 5 september 1989 i Stockholm, mot mig för "missaktning" av den "judiska folkgruppen")

  Som Radio Islams ansvarige utgivare är jag anklagad av den judiska lobbyn i Sverige för att ha "missaktat" judarna, en viss "folkgrupp", vilket är straffbart i svensk lag.

  Jag bestrider anklagelsen. Jag är oskyldig till det brott som lagts mig till last. Jag är ingen brottsling.

  Jag ska strax förklara varför jag är oskyldig och förklara vad saken verkligen gäller och redovisa mina argument. Att det är sanningen, inte hatet som är min ledstjärna.

  Men låt mig först säga: När mina meningsmotståndare söker täppa till munnen på mig genom att få Radio Islam stängd, då är det yttrandefriheten, demokratin och civilisationen som missaktas. Inte av mig, utan av dem!

  När jag här försvarar mig och Radio Islam, så är det faktiskt yttrandefriheten, demokratin och civilisationen som jag försvarar mot yttrandefrihetens fiender, åsiktspoliserna och censurens skyddsvakter och överstepräster, mot demokratins fiender, diktaturanhängarna som förkväver varje "farlig" opposition, mot civilisationens fiender, dessa understödjare till vilda barbarer som rövat ett annat folks land, palestiniernas Palestina, och ständigt utsätter de kvarvarande palestinierna för den mest vedervärdiga behandling, den lössläppta soldatens terror.

  När jag försvarar mig och Radio Islam, så är det den övermäktiga israeliska statsterrorismens dagligen plågade och skändade offer som jag försvarar, medan de som ställt mig inför rätta är det verkliga brottets bundsförvanter och försvarare, det folkrättsvidriga Israels vänner. Vilken paradox, vilken grym ironi! Det är lika bakvänt som i en makaber fars. Om det är någon som skulle stå inför rätta här, så är det förstås det ständigt pågående sionistiska folkmordets vänner och försvarare, Israels lakejer, inte den som solidariserar sig med offren. Med de skändade offren. Med de skändade palestinierna!

  Även om sionismen och judendomen i teorin och som de tillämpas i dag är hets mot folkgruppen palestinierna och missaktning av muslimer och kristna i Palestina har det aldrig fallit mig in att ställa sionisterna inför rätta för att tysta dem. Jag respekterar yttrandefriheten. Låt mig nu förklara varför jag är oskyldig genom att redovisa vad saken verkligen gäller och framföra mina argument:

  Saken gäller inte alls det jag anklagas för Att Radio Islam skulle ha brutit mot "lagen om hets mot viss folkgrupp" eller grupp med viss religiös tillhörighet, utan saken gäller att Radio Islam framfört stark kritik mot:

  1. den judiska staten Israels existensberättigande på det palestinska folkets bekostnad.

  2. världssionismen, som stöder den judiska staten Israel.

  3. judendomen, på vilken världssionismen och den judiska staten Israel är uppbyggd.

  Radio Islam har inte inskränkt sig till den sedvanliga kritiken av Israel för dess brott mot folkrätten och brott mot de mänskliga fri- och rättigheterna, utan Radio Islam har gått djupare och sökt förklara hur det kommer sig att Israel begått och ständigt fortsätter att begå dessa brott mot folkrätten och de mänskliga fri- och rättigheterna, varför Israel från början begår ett folkmord på palestinierna, vilkas land Israel med list och våld berövat dem.

  Förklaringen är Israels ideologi: sionismen. Och sionismen är inte, som många tror, enbart de israeliska judarnas ideologi. Sionismen är en ideologi som företräds av judar var än i världen de bor, oavsett i vilket land de är medborgare stöder de Israel. Den absolut övervägande majoriteten av världens judar är sionister. Sedan finns det förstås aktiva sionister och passiva sionister. Men sionister är de, när de stöder Israel.

  Det bör tilläggas, att detta inte är något påhitt av Israels fiender. Själva den judiska staten Israel betraktar officiellt alla judar i världen som sina medborgare. Alla judar som reser till Israel för att bosätta sig där blir också automatiskt israeliska medborgare. Palestinier däremot som vill återvända till sitt och sina fäders land får inte sätta sin fot i Israel utan utvisas därifrån på momangen. Också palestinier som bor i Israel måste särskilt anhålla om att få israeliskt medborgarskap (Israels nationalsång lyder "Jag är jude"), och även när de erhåller israeliskt medborgarskap blir de inte likställda och fullvärdiga medborgare utan de diskrimineras på många olika sätt: de får inte bära vapen, de får inte studera i samma läroanstalter på lika villkor och de får inte bo i samma områden, de får inte organisera sig politiskt och fackligt på samma villkor, de får inte gifta sig med judar eller judinnor utan att båda parter utsätts för svåra trakasserier av olika slag m m. Låt mig här endast hänvisa till den israeliske juden och professorn Israel Shahaks ingående redovisningar av det rasistiska Israel som han kallar "det nazistiska".

  Sionismen är alltså både en judisk nationalism för den judiska staten Israel och en världsrörelse för alla judar till stöd för denna stat. Bevisen för detta är att det finns en permanent världsjudisk organisation som håller regelbundet återkommande kongresser med judiska deltagare från hela världen till stöd för den judiska eller sionistiska staten Israel. Det är den Världssionistiska organisationen.

  Låt oss för ett ögonblick tänka oss att det fanns en motsvarande svensknationalistisk världsrörelse och organisation, som förvandlar svenskheten till en "religion" (svenskdom), där all världens svenskättade för att stödja Sverige som deras verkliga fosterland, där de bortåt sex miljoner svenskättade amerikanerna, de ca 50 000 svenskättade australiensarna, de tusentals svenskättade i Västtyskland, Danmark, Norge, de över 500 000 svenskättade i Finland, de tusentals svenskättade i Frankrike, särskilt i Normandie, i Schweiz, Belgien, Holland, Argentina, Brasilien o s v uppmuntrades att nationellt organisera svenska lobbyn eller påtryckningsgrupper, under bl a religionsfrihetens täckmantel, på vederbörande lands regering att alltid stödja Sverige, att ständigt uppmana massmedierna att skriva eller tala väl om Sverige, att bemöta varje kritik av Sverige med flammande protester och förklara att antisvenskhet är missaktning och hets mot folkgrupp, ja, ett brott mot inte bara gällande lag till skydd för minoriteter utan även ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Och tänk er vidare att alla svenskättade i olika länder, särskilt de sex miljonerna svenskättade i USA, skulle pressa USA:s regering att ge Sverige årligen bortåt 10 miljarder dollar eller 60 miljarder kronor och dessutom förse Sverige med alla hypermoderna amerikanska vapen! I Sverige skulle då också alla svenskättade från hela världen samlas med jämna mellanrum och tillkännage resolutioner om att svenskfientlighetens spöke håller på att breda ut sig i världen och uppmana världens alla regeringar att med kraft bekämpa varje sadan svenskfientlig yttring och se till att bestraffa de skyldiga och varna för att svenskfientlighet kan leda till en förintelse av hela svenska folket... I Sverige skulle det också finnas ett jättestort mausoleum där alla svenskar som dödats under århundradena i krig och under förföljelser utomlands låg begravda med sina namn upptecknade och under en evigt brinnande eld dit alla svenskättade vallfärdade och dit alla utländska statsmän och högre dignitärer fördes för att lägga ned kransar och ge uttryck åt djup ånger inför och starkt deltagande med dessa mördade svenskar! Samtidigt skulle man varje år fira svenskarnas olika segrar över andra folk för flera tusen år sedan liksom judarna varje år firar "purim" till minnet av när judarna dödade 75 000 perser för flera tusen år sedan.

  Denna hastiga skiss är en motsvarighet till vad den judiska staten Israel och världssionismen har organiserat! Var och en inser att om Sverige kom på den befängda idén att mobilisera alla svenskättade i olika stater i världen för stödkampanjer för Sverige i dess erövringskrig och ockupation, så skulle det väcka våldsamma protester från alla länder, i vilkas suveränitet Sverige då ingrep, och med all sannolikhet skulle Sverige isoleras från hela det internationella samfundet. Sverige skulle föraktas som gränslöst och aggressivt chauvinistiskt och rasistiskt!

  Observera även: Denna jämförelse haltar ändå i ett viktigt avseende: den judiska staten Israel har erövrat ett annat folks land, palestiniernas Palestina, medan även ett sådant här världs-chauvinistiskt Sverige fortfarande har sina fastställda gränser inom ett givet landområde som inte har stulits från något annat folk!

  Låt mig nu återgå till sionismen och verkligheten!

  Sionismen är den judiska staten Israels ideologi som alla de israeliska partierna med makt och inflytande omfattar.

  Sionismen är dessutom en världsomfattande rörelse och organisation. Världssionistiska organisationen finns i sinnevärlden som ett permanent stöd för Israel med förgreningar i olika nationella sionistorganisationer i olika länder i världen.

  Förutom Världssionistiska organisationen finns även en annan permanentvärldsjudisk organisation, nämligen världsjudiska kongressen, som också verkar för att stödja Israel. Doktor Nahum Goldmann var i många år - på 50- och 60-talen -ordförande för både Världssionistiska organisationen och Världsjudiska kongressen samtidigt. I sin även till svenska översatta bok Den judiska paradoxen berättar Nahum Goldmann att dessa judiska organisationer i hemlighet utövar påtryckningar på flertalet staters regeringar i världen att rätta sig efter judiska eller sionistiska krav.

  Man kommer alltså inte ifrån att fakta bekräftar att det finns ett nära samband mellan sionismen och judenheten. Och det finns självfallet även ett nära samband mellan sionismen och judendomen, vilket många söker förneka - men sanningen om detta nära samband mellan sionismen och judendomen är alltför uppenbar och kan inte sanningsenligt förnekas. Judarna och sionisterna själva hävdar detta. Alla ledande sionister, från världssionismens grundare och förste ordförande Theodor Herzl i början av 1900-talet till Israels förste premiärminister och israeliska arbetarpartiets ledare David Ben Gurion liksom senare israeliska ledare har öppet erkänt detta nära samband.

  Låt mig här bara nämna några exempel:

  Utan den judiska Bibeln, alltså Gamla Testamentet i kristendomens Bibel, skulle det inte ha funnits några judar, eftersom judarna anser sig vara ättlingar till Juda stam, den enda av det gamla Israels tolv stammar som "överlevde" när Herren, judendomens Gud, hade förgjort de elva andra stammarna

  Se Andra Konungaboken, 17:e kapitlet, vers 18: Därför blev ock Herren mycket vred på Israel och försköt dem från sitt ansikte, så att icke något annat blev kvar än Juda stam allena." Benämningen judar kommer alltså från Juda stam!

  Vidare: utan judar skulle det inte ha kunnat uppstå någon sionism till att organisera världens judar för att så småningom bilda den judiska staten Israel!

  Vidare måste påpekas, att själva benämningen Israel på den judiska staten har en biblisk anknytning och därmed hör samman med judendomen. I judendomens Torah, som är den judiska religionens lag och lära och som omfattar de fem Moseböckerna i judendomens bibel, alltså Gamla Testamentet, så berättas det i Första Moseboken, 32:a kapitlet, verserna 24-28, att Jakob, sonson till Abraham och son till Isak, brottades med en okänd man, som visade sig vara Herren själv. Då Jakob inte besegrades i denna brottning, så sade den okände mannen, alltså Gud själv (vers 28): "Han sade: - Du skall icke mer heta Jakob, utan Israel, ty du har kämpat med Gud och med människor och vunnit seger." På hebreiska betyder Israel just att kämpa med Gud. Eftersom hebreiskan är den judiska staten Israels språk, så är naturligtvis varje judisk israel fullt medveten om betydelsen av Israel och dess symboliska laddning: att de israeliska judarna är så i grunden övermodiga, så arroganta och så segervissa, att de kan utmana andra folk och inte behöver ta hänsyn till några andra folk eller till någon världsopinion eller till FN.

  Ett flagrant bevis på denna gränslösa sionistiska arrogans med klar anknytning till den bibliska judendomen är ju erövringen av Palestina och fördrivningen av halva den dåvarande palestinska befolkningen åren 1947 och 1948 (judarna utgjorde 1917 endast 3% av Palestinas befolkning) samt det dagliga förtrycket av kvarvarande palestinier - och här kan jag hänvisa till Femte Moseboken, 7:e kapitlet, med rubriken "Befallning om kananéernas tillspillogivning". Kananéerna var dåtidens palestinier, alltså förfäder till dagens palestinier. Forntidens israeler - eller israeliter - erövrade ett redan då av palestinierna befolkat land, nuvarande Palestina, mördade eller fördrev och förslavade den ursprungliga befolkningen. Vår tids israeler - eller sionistiska judar - har efter biblisk förebild på motsvarande sätt mördat, fördrivit eller förödmjukat palestinierna. Den bibliska judendomen har här varit vägledande, den ständigt inspirerande faktorn. Detta är ett obestridligt faktum som inte kan förnekas annat än av lögnare eller de som är okunniga och inte vet vad de här talar om.

  Ett annat flagrant exempel på gränslös sionistisk arrogans är mordet på FN-medlaren svensken Folke Bernadotte, han som tidigare - som Röda Korschef - hade räddat tiotusentals judar från de tyska koncentrationslägren i andra världskrigets slutskede. En av de sionister som planerade mordet på Folke Bernadotte var Yitshak Shamir, som i dag är Israels premiärminister. Några av de mördare som verkställde detta nesliga brott framträdde nyligen, 40 år senare i israelisk TV och bedyrade att de ångrade ingenting utan skulle "göra om samma mord på vem som helst av Israels fiender, också på FN:s uppdrag för att mäkla fred"! Också denna mordiska arrogans har sina rötter i den bibliska judendomen. I Femte Moseboken, 7:e kapitlet, vers 16, heter det: "Och alla de folk som Herren, din Gud, giver i din hand skall du utrota; du skall icke visa dem någon skonsamhet." Alltså, direkt uppmaning till folkmord! Detta är ju något exempellöst! Lika exempellös som den sionistiska erövringen av palestiniernas land i vår tid! Alltså, mord, rov och ockupation legitimeras av judendomen!

  Här har jag gett en sammanfattande redovisning av de informationer och explikationer om den på judendomen grundade sionismen och dess judiska stat Israel som redovisats i Radio Islam i ett flertal dokumentärt bestyrkta program under två års tid.

  Nu inställer sig frågan: Är dessa fakta redovisningar och därav dragna slutsatser, som uppbäres av en stark solidaritet med de fördrivna och förtryckta och ständigt misshandlade och beskjutna palestinierna ett brott? Är det ett brott att kämpa för rättvisan mot orättvisan? Är det ett brott att berätta hela sanningen om förtryckaren genom att påvisa den ideologi som driver förtryckaren och som gör honom, alltså Israel, till en exempellös arrogant förtryckare? Är detta ett brott, ärade domare och jurymedlemmar, då är det något fel, något fatalt fel med lagen och dess tillämpning i Sverige! Då är alla ständigt återkommande deklarationer om de höga och förpliktande värdena frihet, rättvisa och sanning bara skoj och elakt gyckel! Detta kan jag och vill jag inte tro, eftersom jag som politisk flykting från Marocko, fastän i dag svensk medborgare, är en stor beundrare av Sverige som ett humant och frihetssinnat land!

  Men nu vill en grupp fega fanatiker - med detta åtal mot mig - åsidosätta Yttrandefriheten och förkväva Informationsfriheten och därmed ställa Demokratin inför rätta och - inför hela den upplysta världsopinionen - ställa Sverige inför skampålen!

  Om dessa fega fanatiker och reaktionära mörkermän som drivit fram denna rättegång mot mig. mot min bok "Vad är Israel?" och mot Radio Islam skulle få sin vilja igenom och domen blir fällande och Radio Islam stängs, då skulle det därmed vinna laga kraft att sanningen om Israel, världssionismen och judendomen är brottslig. Innebörden av detta är inte bara en tragisk eftergift för en frihetsfientlig opinion, det vore även ett attentat på både Friheten och varje Sanningssträvan. För stryper man informationsfriheten och sanningssökandet om ett ämne, så är detta ett prejudikat att sedan strypa informationsfriheten om också andra ämnen efter godtyckligt val, allt eftersom en klick fanatiska reaktionärer stiger fram och säger sig vara "kränkta" och känna sig "missaktade" och yrkar på förbud, åsiktscensur!

  Demokratins och rättssamhällets grundval är Yttrandefriheten. Och Yttrandefriheten vilar på Toleransprincipen som bäst har formulerats av den odödlige franske 1700-talsförfattaren och filosofen Voltaire, Upplysningens ledande ande. Voltaire har sagt följande: - Jag avskyr din åsikt men är beredd att gå i döden för din rätt att offentligt uttala den!

  Det finns många människor i världen, i diktaturer och totalitära polisstater, som förföljs för sina åsikter och många av dem har för sina åsikters skull fängslats, torterats och även dödats. I Sverige har man - både från regering och opposition i riksdagen liksom i ledande opinionsmedia och alla demokratiska organisationer - starkt protesterat mot åsiktsförföljelser i andra, ofta avlägsna länder. Och Sverige har tagit emot tiotusentals politiska flyktingar, förföljda just för sina åsikters skull, varje år under en längre tid och betraktas därför av många i världen som en toleransens och frihetens land som man högaktar. Skall nu - för att tillmötesgå en klick fanatiska fiender till yttrandefriheten - en svensk domstol falla så djupt i alla frihetsälskande människors aktning att man förbjuder yttrande- och informationsfriheten och därmed drar skam och vanära över Sverige i hela världen?

  Anklagelsen mot mig som ansvarig för Radio Islam, Stockholms närradio, är att en viss folkgrupp av viss religiös trosbekännelse, judarna, har utsatts för missaktning, och att jag därmed brutit mot lagen som uttryckligen förbjuder varje missaktning av en etnisk eller religiös grupp. Jag bestrider denna anklagelse av följande skäl:

  1. Varje grupp, etnisk liksom religiös, som bedriver politik i en demokrati måste räkna, med att utsättas för kritisk granskning. Detta hör till yttrandefriheten och till demokratins spelregler. Radio Islam har bedrivit kritisk granskning av den judiska staten Israel, av världssionismen och .av den därmed sammanhängande judendomen och av de som stödjer Israel.

  2. Om en viss grupp, den må vara etnisk eller religiös, i sin politiska verksamhet blir föremål för kritisk granskning och därvid känner sig kränkt och utsatt för missaktning, står det vederbörande grupp fritt att bemöta kritiken i samma forum. Detta är den genmälesrätt som förfördelad part enligt Publicistklubbens regler för god publicistisk sed har rätt till. Radio Islam respekterar detta och har ständigt anmodat sionister och pro-sionister som kritiserats för sin politik och ideologi att komma med genmälen och debattera med oss, men de har kategoriskt avböjt detta och i stället bombarderat Justitiekanslern med krav på att han ska stoppa Radio Islam. Sionisterna vill inte debattera med oss. De vill tysta oss.

  3. I den kritiska granskning som Radio Islam har företagit av den judiska staten Israel, världssionismen och den därmed sammanhängande judendomen har alltid grundats på relevanta citat från relevanta källor, vilkas autenticitet ingen har velat eller kunnat ifrågasätta. Vi har i Radio Islam bl a citerat från judendomens heligaste skrifter, från Moseböckerna som är judendomens Torah eller den judiska lagen och läran, och vi har citerat från den ännu i bruk varande judiska församlingens sång- och bönebok Psaltaren i judendomens Bibel, d v s Gamla Testamentet, alltså inte från några egna påfund och inte heller från några sagoböcker eller diktares utgjutelser som inte är representativa för judendomen. Och observera: Radio Islam har återgett dessa stycken inte för att förnedra, eller missakta judar i allmänhet utan för att belysa den judendom som återspeglas i den sionistiska erövringen av Palestina och den judiska staten Israels erövrings- och våldspolitik mot palestinierna: för att förklara den israeliska våldspolitiken, precis som den nazistiska ideologin med relevanta citat från Hitlers bok Mein Kampf och andra ledande nazisters skrifter kan förklara och förtydliga vissa särdrag i den nazityska politiken före och under andra världskriget för bortåt 50 år sedan utan att därmed alla tyskar ska ha rätt att känna sig missaktade och förbjuda sådan information om nazismen.

  4. Det har inkommit klagomål mot Radio Islam från sionister och pro-sionister att vi läst avsnitt från skriften Sions Vises Protokoll och att vi även presenterat de s k historie-revisionister utomlands som starkt ifrågasätter att nazisterna under andra världskriget i sina koncentrationsläger mördade sex miljoner judar. Vad gäller skriften Sions Vises Protokoll, så är den allmänt tillgänglig på svenska Kungliga biblioteket, i arabvärlden och muslimska länder sedan länge och ansedd som en intressant och avslöjande skrift om världssionismen och dess konspiratoriska strävan efter ett kommande världsherravälde. Därför har Radio Islam, som framför den islamiska synen på Israel och världssionismen, valt att presentera denna skrift, dels genom att ge en bakgrundshistoria om skriftens tillkomst och de bemötanden mot sionisternas kritik av boken som ett falsarium, dels att läsa upp vissa avsnitt ur skriften och komplettera varje uppläst avsnitt med en analys mot bakgrund av vad som hänt sedan skriften utkom och blev känd i västvärlden kort efter den bolsjevikiska Oktoberrevolutionen 1917. Beträffande historierevisionisterna, som granskat hela historiekomplexet om den föregivna förintelsen av sex miljoner judar, så har Radio Islam tagit upp detta ämne, eftersom det bland sionister allmänt anses att utan denna väldiga judemassaker i Europa under andra världskriget så skulle den judiska staten Israel aldrig ha kunnat bildas, eftersom sionisterna väckte stark medlidandesympati och skuldkänslor i USA och Västeuropa för bildandet av en judisk stat i Palestina. Radio Islam har ställt sig frågan:

  Kan också detta vara en sionistisk propagandalögn? Detta är bakgrunden till att Radio Islam presenterat historierevisionisterna - och också detta är ett led i Radio Islams hävdande av yttrandefriheten.

   

  Till sist:

  Leve yttrandefriheten utan vilken varken vetenskaplig sanningssträvan eller demokrati är möjlig. Historien har visat att yttrandefriheten är något djupt mänskligt som överlever alla försök att strypa den. Förkvävs yttrandefriheten i ett land fortlever den i något annat land och återkommer - friheten kan inte dödas så länge det finns mänskligt liv och människohjärtan som älskar sanningen och alltid vill söka den, också till priset av livets förlust.

  I islam har vi en helig plikt "jihad" som betyder ansträngning, kamp - en vilja att kämpa för rättvisa och mot förtryck och orättvisa. I solidaritet med de förtryckta palestinierna i deras kamp mot Israel och världssionismen för Radio Islam med ord denna kamp här i Stockholm: Jihad med upplysning som vapen.

    
  50

  {Karikatyr}

  SIONS KOMMANDE HÄRLIGHET

   Efter att Stockholms tingsrätt frikänt min bok, Vad är Israel?, och fällde 18 åtalspunkter i en dom förra året efter en 2 månader lång process är sionisterna i full fart inför den viktiga rättegången mot mig i Svea hovrätt den 4 september 1990. Rättegångens huvudsyfte är långt mer än att tysta mig och Radio Islam. Genom att sätta ett prejudikat vill sionisterna definitivt avskaffa yttrandefriheten i Sverige om den judiska makten i Sverige och om sionismen. Det är omöjligt för sionisterna att försvara Israel i en öppen och fri debatt! En fällande dom mot mig skulle medföra, att därefter endast en debatt helt på sionisternas villkor, vore möjlig. Sionisternas målsättning är således att definitivt och för alltid kväva det fria ordet i Sverige. Maktkoncentrationen - politiskt, ekonomiskt och massmedialt - i sionisternas händer här i Sverige går inte heller att försvara i en jämlik demokratisk och fri debatt. Alltså en sionistisk diktatur i Sverige.

  Rättegången mot mig, som inleds den 4 september 1990 i Stockholm, och som kommer att pågå i fem veckor, kommer att få stor principiell betydelse långt utanför Sveriges gränser. Ja, det är ingen överdrift att se rättegången mot mig, som en vattendelare för demokratins framtid i hela Sverige. Tillbakavisas åtalet, är ett samhälle med fritt utbyte av idéer och åsikter fortfarande möjligt. Fälls jag, finns inte längre några spärrar för de sionistiska krafter som söker dra ned samhället i förtryck och totalitär diktatur. Syftet är inte bara att försvara sionisternas makt över Palestina men också deras mera kamouflerade makt i Västvärlden och naturligtvis också här i Sverige. För mig och Radio Islam så gäller saken inte bara att befria Palestina utan också att befria Sverige genom kampen för demokratin och för mera frihet, mera jämlikhet och mänskliga rättigheter för alla medborgare utan diskriminering. Yttrandefriheten, jämlikheten, i Sverige, hotas idag mest av det sionistiska världsfrimureriet. Sionisterna vill också i Sverige - som i Palestina - utöva den israeliska modellen av en selektiv och rasistisk "yttrandefrihet": enbart för judar och deras lakejer.

  Vad rättegången handlar om, är rätten att fritt få föra fram sanningen och åsikter. Ingen har anklagat mig för att sprida osanna uppgifter. I allt väsentligt stödjer sig mina uppgifter på dokumentation från den part som nu uppger sig förfördelad, nämligen sionisterna. Ingen har heller anklagat mig för att syssla med nonsens eller prata strunt i oviktiga frågor. Temat för Radio Islam, boken Vad är Israel?, boken Israels makt i Sverige och boken Ett liv för frihet, är sionismens makt och mellanösternkonflikten. Jag har behandlat dessa och tillhörande relevanta frågor. Få seriösa personer tvekar att benämna dessa ämnen som ödesfrågor för dagens mänsklighet. Det gäller att försvara rättvisan, friheten, demokratin, folkrätten och de mänskliga rättigheterna mot maktens och orättvisans barbari.

  Har jag då gjort mig skyldig till andra övertramp, som skulle motivera ett åtal? Har Radio Islam brutit mot reklamförbudet i närradion? Har jag framfört något, som kan vara sedligt sårande, eller som hotar rikets säkerhet? Eller har jag skadat enskilda personers integritet? Nej! Inga som helst anklagelser i den vägen har kunnat riktas mot mig!

  Kvar står således att det enda jag har gjort är att säga sanningen. Jag har lyft fram sionisternas egna dokument i ljuset. För detta står jag åtalad! Jag vågade säga offentligt att "kejsaren är naken"!

  För att hitta motsvarigheter till den kommande rättegången mot mig, får vi gå tillbaka till den katolska Inkvisitionen och dess motsvarande häxprocesser i det protestantiska norra Europa. I senare tid hittar vi samma utgångspunkter i den berömda Dreyfus-processen i Frankrike. Situationen vid tiden för Dreyfus-processen skiljer sig emellertid från vår på ett par avgörande punkter: på Dreyfus' tid fanns i Frankrike ännu fria domstolar och, framför allt, en fri press, som kunde förmedla information till allmänheten. Som bekant föreligger inte dessa förutsättningar i dagens västvärld. All makt politiskt, ekonomiskt, domstolsväsendet och speciellt massmedialt är koncentrerat i sionisternas händer.

  En aktuell rättsaffär i Frankrike visar i vilken miljö ett så kallat "yttrandefrihetsbrott" avgörs i vår tid. Om Sverige härvidlag skiljer sig från Frankrike är det avgjort till det sämre. Robert Faurisson var en forskare och högt aktad universitetsprofessor i Frankrike. I sin forskning kunde han på strikt vetenskapliga grunder visa att den dagbok, som föregivits vara skriven av Anne Frank, var ett uppenbart falsarium. Dessutom kunde Faurisson visa, att påståendena om att det i Tyskland funnits ett program för utrotning av sex miljoner judar, i gaskammare, saknade all grund.

  Rent vetenskapligt kunde ingen motsäga Faurisson. Hans uppgifter var ju så väldokumenterade. Och allt hade nog varit gott och väl - bara Faurisson hade behållit sina uppgifter för sig själv. Men det gjorde han inte. Han sade sanningen offentligt. Då bröt givetvis helvetet ut: Sionisterna såg till att Faurisson sparkades från sin universitetstjänst. Han och hans familj misshandlades fysiskt, osv, osv - allt enligt sionistiskt recept. Givetvis släpades professor Faurisson inför domstol, inte en utan flera gånger. Men, trots enorma ansträngningar, och trots deras betydande inflytande över domstolsväsendet, lyckades sionisterna aldrig få Faurisson fälld för att ha spridit osanning. Däremot fälldes han för att ha framfört sanningen.

  Faurisson-affären i Frankrike har utspelats under 80-talet och vi har långt ifrån hört sista ordet. En intressant aspekt är att en bildad fransman eller svensk inte kan förklara sig okunnig om den medeltida inkvisitionen, häxprocesserna på 1600-talet eller om 1800-talets Dreyfus-process eller om moderna diktaturer i andra avlägsna länder. Däremot kan en svensk i hög ställning utan vidare vara helt okunnig om den fortfarande pågående Faurisson - och Rami-affären! Och, det gäller ändå en av vår tids viktigaste rättsprocesser! Förklaringen är givetvis den totala medieblockad som sionisterna idag är mäktiga att styra och förvalta.

  I Sverige har medierna i stort sett slaviskt följt sina sionistiska uppdragsgivares direktiv. Dvs helt tigit, eller lämnat grovt förvanskad information, om Faurissons och Ramis processer. Det kan nämnas att en sionistisk författare, Per Wästberg, genast gick ut och brännmärkte Faurisson som "ökänd antisemit"! Per Wästberg är nu inte vilken författare som helst. Han har länge varit ordförande i den Internationella PEN-klubben, dvs författarnas internationella intresseorganisation. Per Wästberg förfogade sålunda över ett oerhört kraftfullt vapen med vilket han kunde slunga sina lögner mot en försvarslös person. Vi ser här återigen ett exempel på hur sionisterna lyckats infiltrera internationella intresseorganisationer och förvandla dem till sina lydiga redskap. Som vanligt sker den sionistiska infiltrationen på högsta möjliga nivå!

  Här skall dock nämnas att i allafall en svensk har vågat uttala sitt stöd för yttrandefriheten i fallen Faurisson och Rami. Gissa vem? Jodå, Jan Myrdal. Vi tar av oss hatten! Den pågående hatiska sionistiska propagandakriget mot Myrdal i medierna är priset!

  För att kunna förstå den kommande rättegången mot mig, måste man känna till Faurisson-processen. Det är ju i högsta grad samma obskyra krafter som driver de båda processerna! Som Radio Islam tidigare meddelat, så finns en sammanställning över Faurisson-affärens tidigare skede i den svenska tidskriften för Folkets Rättigheter, Nr 1, 1982. Tidskriften ges ut av FiB Kulturfronts jurister.

  Sionisternas primära strategi är givetvis att tiga ihjäl rättegången mot mig. Offret skall strypas i tysthet. Vi har under våren och sommaren kunnat följa hur sionisterna förbereder sig. Ett knep för att kunna tiga om rättegången är att ge sken av att redan ha behandlat de frågor och ämnesområden, som kan komma att aktualiseras. En företeelse, som kan komma upp vid åtalet, mot mig är naturligtvis Islam. Och vad har vi kunnat se i massmedierna? Jo, mängder av artiklar och inslag om Islam! Sionisternas "fällande dom" mot Islam är "definitiv" och utan möjlighet till överklagande. Muslimerna ges inte ens rätt till genmäle i de av sionisterna styrda massmedierna. "Ingen skall således kunna påstå att något nytt och intressant" om Islam skulle kunna dyka upp under rättegången, och motivera uppmärksamhet i medierna. "Islam har ju redan behandlats ur alla tänkbara synvinklar!" Det är Radio Islam, som försöktgranska sionismen ur en "annan" synvinkel, som döms nu! Sionisterna presenterar Radio Islams rättegång som enbart en fråga om "antisemitism"!

  En "diskussion" om närradion skulle ju också kunna föranledas av en mastodontisk rättegång mot ett av närradions större program (Radio Islam är det enda närradioprogram som har förstått närradions roll som åsiktsradio). Men se! Också här har medierna preparerats! Massor av spalter har offrats på inslag om närradion. Se t ex DN under vinjetten "Närradion den nya Radion?" av den 29 juni 1989. Allt behandlas där, bara med ett undantag, Radio Islam! Radio Nova som har utnyttjat närradion för kommersiell reklam har försvarats frenetiskt av alla!

  Vi börjar förstå att våra media-sionister får lära sig mycket på sina kurser hos den sionistiska maffiaorganisationen Anti-Defamation League i USA! De två "överrabbinerna" i Sverige är ju importerade från USA. Nog står våra massmedier väl rustade för att sitta med armarna i kors under rättegången mot Radio Islam!

  Viktigast för sionisterna är att framstå som yttrandefrihetens hängivna och enda sanna garanter på detta vårt jordklot. Syftet är ju att vi, icke-judar, (gojer) skall bli så övertygade om sionistens "frihetslängtan" att vi betraktar själva ordet "sionist", som synonymt med den mest osjälviska kamp för yttrandefrihet. Och härav skall den eftersträvade effekten följa: Nämligen att, om sionisterna skulle tysta någon, så skall vi omedelbart se detta som ett nödvändigt försvar för vår heliga yttrandefrihet! Den sionisterna tystar, kan bara vara ett kryp, som i själva verket endast "är ute efter att ta friheten ifrån oss."! "Det börjar alltid med judarna", brukar sionisterna skriva.

  I stort sett fungerar denna sionistiska svindel enligt planerna. Yttrandefrihet i dagens västerländska samhälle tolkas, som rätten för alla att framföra av sionisterna godkända åsikter. Medan varje kritik av sionismen är tabu-belagd. Kritik mot Islam kallas utövande av "yttrandefrihet", kritik mot judendomen kallas "antisemitism".

  Men riktigt lugna kan inte sionisterna vara. Av och till dyker det upp någon liten goj, som genomskådar maskeraden!

  Hur har då sionisterna förberett sig inför rättegången mot Radio Islam, när det gäller att framstå som yttrandefrihetens sanna banérförare? Jo, som var och en kunnat konstatera, har aktiviteten varit stor. Praktiskt taget dagligen har vi genom de sionistkontrollerade massmedierna nåtts av budskapet om "yttrandefrihetens okränkbarhet."

  Givetvis suger sionisterna på Rushdie-affären. Den 20 juli 1989 kan DN utropa att: "12 000 författare, förläggare, journalister och bokhandlare från 67 länder ställt sig i samma skottlinje, som den i februari 1989 dödsdömde Salman Rushdie." Det är alltså, enligt DN, fråga om modiga män och kvinnor, som vågar sina liv för yttrandefriheten. Dessa hycklare som själva inte skulle våga "häda" mot sionismen! Snarare vill man beklaga denna 12 000-hövdade fårskock, som låter sig utnyttjas av yttrandefrihetens verkliga dödgrävare! Hur många av dessa billigt köpta opportunister och hjärntvättade stackare skulle inte stödja Radio Islam, bara de fick veta sanningen?

  Så har vi Kina. Sionisterna tar förstås varje tillfälle i akt för att utnyttja det nya förtrycket i Kina. I juni 1989 får regimkritikern Fang Lizhi tidningarna DN och danska Politikens "Frihetspris".

  - Men snälla sionistorgan: när ger ni en palestinsk frihetskämpe ert fina pris? Vad tycker ni om Sveriges dissidenter och förtryckta i Radio Islam?!

  Redan i juli 1989 är det dags igen. Nu har turen kommit till "svenska" PEN-klubben. Jodå, samma PEN-klubb, som på det internationella planet länge haft sionisten Per Wästberg till ordförande! Nu är man mycket oroad över att den nya kinesiska ledningen "inte visar tillräcklig respekt för yttrandefriheten." Drivna av sitt brinnande engagemang för yttrandefriheten travar en delegation upp till den kinesiska ambassaden i Stockholm. Givetvis under stor mediabevakning. Och vilka står där utanför ambassadens dörr? Jo, de välbekanta supersionisterna: t ex Kay Glans och Agneta Pleijel! Samma personer som hyllar Israel, dess ockupation och dess förtryck mot det palestinska folket i nu över 40 år och som nu med hyckleri fördömer "ockupation" av Kuwait och "diktaturen" i Irak och i...Kina!

  - Men ni hycklande "frihetskämpar", varför kan inte era frihetslängtande hjärtan brinna någon gång för yttrandefriheten här i Sverige eller närmare till oss i Palestina? Kan vi inte få bara en liten förklaring på frågan:Varför tycks er hänförelse för friheten bli större ju längre bort från Sverige som "hotet" visar sig? Eller som ett arabiskt ordspråk säger, "kamelen ser inte sin egen puckel, den ser bara andras"! Och dessa kameler ser varken sin puckel eller den sionistiske ryttaren!

  Så har medierna gått på i sin tävlan efter att hitta hot mot vår heliga yttrandefrihet. Alla aspekter berörs. Den 19 juli 1989 slår DN för den s k Lex Bratt. Den 26 juli gör samma tidning ett stort uppslag med akademiledamoten Gunnel Vallquist, som konstaterar, att "I väst är rätten att uttrycka sig helig." - Men snälla Gunnel Vallquist. Du, som är så djupt engagerad i Din katolska tro. Förklara för oss varför inte jag ingår i denna Din helighet? För det är väl inte så krasst, att du lärt dig att pig-tjänst åt sionisterna betalar sig? En plats i den prestigefyllda Svenska akademin t ex? Och fri tillgång till att breda ut sig i sionisternas massmedier?

  Priset tas av DN i en huvudledare den 5 juli 1989. För att bevisa sin totala kompromisslöshet, när det gäller yttrandefriheten, pläderar DN här för att också ge röst åt svenska rasister och Ku Klux Klan-liknande organisationer. Underförstått skulle DN alltså utsträcka rätten till yttrandefrihet till "de allra farligaste bland demokratins motståndare". Men vilka är det DN talar om här? Jo, i praktiken några stackars ungdomar, som DN givetvis inte har en tanke på att ge röst åt i sina spalter.

  - Nej, vördade herrar på DN. Vi ska tro er, när ni också låter sionismens kritiker komma till tals. Varför inte börja med att ge mig min lagliga rätt till replik på de påhopp ni med jämna mellanrum gör på Radio Islam. Hittills har ni ju förvägrat mig denna lagliga rätt. Varsågoda! Så lätt vore det för er på DN att bevisa er brinnande hänförelse för allas vår rätt till yttrandefrihet! Om inte? Så kommer vi att fortsätta att betrakta er som lögnare och falska hycklare!

  Vi måste allvarligt fråga oss vad det är för ett samhälle, som sionisterna har i beredskap åt oss? Att det är fråga om en totalitär åsiktsdiktatur står ju helt klart. Men hur långt planerar sionisterna att gå i sitt förtryck eftersom det är den judiska israeliska ockupations "rättvisan" som håller på att importeras till Sverige? Utvecklingen i Israel kan ge oss en fingervisning. Där har landets alla diplomater nyligen förbjudits att lyssna till information om PLO. Ja, ni läste rätt! Alltså ett förbud att lyssna! Munkavlen har alltså kompletterats med öronproppar! Vad blir då nästa steg i vårt framtida samhälle här i Sverige? Det rike, som skall förverkliga Sions kommande härlighet. Kanske en svart bindel för ögonen till oss alla?


  {FOTO}

   
   

  52

  UPPROP

  STÄLL UPP
  FÖR
  YTTRANDEFRIHETEN!

  En dödlig kampanj riktas mot Ahmed Rami och mot yttrandefriheten i Sverige! Ljusskygga krafter vill tysta Ahmed Rami och Radio Islam.Bakom kampanjen ligger samma falska hycklare, som skriker högt om Salman Rushdies rätt till yttrandefrihet, när det gäller boken "Satansverserna".

  Motståndet mot denna campanj kommer att bli avgörande för Sveriges framtid. Vinner yttrandefriheten kan Sverige fortsätta att vara ett land där demokratin, med en öppen och fri debatt, fortfarande är möjlig. Vinner censurens mörka krafter kommer Sverige att sjunka allt djupare ned i ett totalitärt åsiktsförtryck, där all kritik av de verkliga makthavarna har omöjliggjorts.

  De dunkla krafter, som nu vill döda friheten i Sverige, har redan en avgörande makt över massmedierna och opinionsbildningen. De har stort inflytande i kulturlivet och politiken, och söker lägga under sig den finansiella makten. Det är samma krafter, som förde diktaturen till makten i Ryssland efter 1917 och därigenom har orsakat det ryska folket sadana oerhörda lidanden. Men det är också samma krafter, som tillskansat sig ett avgörande inflytande över supermakten USA och därmed leder utplundringen av världens länder.

  Vi ser hur dessa mörkrets krafter redan har inflltrerat alla betydande sektorer i samhället. Nu vill de förbjuda all kritik av dem själva och deras förehavanden, genom att stämpla sådan kritik som "Hets mot folkgrupp".

  Vilken politisk opposition blir då möjlig? Nej, det politiska livet kommer, också i Sverige, att reduceras till det gatans våld, som redan är en så tragisk realitet runtom i världen.

  Vi, alla vanliga enkla svenskar, måste nu resa oss till försvar av vår frihet! Från det korrumperade svenska etablissemanget har vi inget att vänta. Dessa ömkliga medlöpare är sedan länge snäijda i de mörka krafternas nät.

  Nej, det är vi, vanliga svenska gräsrötter, som nu måste ta vår framtid i våra egna händer. Vi, svenskar och invandrare! För våra invandrare har väl inte flytt hit, undan terror och förtryck, bara för att bli förslavade i sitt nya land?

  Ahmed Rami har gjort en fantastisk insats för att avslöja de krafter, vilka dagligen visar sitt rätta ansikte i Palestina. Det är därför han ställdes inför "rätta" i Sverige och dömdes till 6 månaders fängelse. Men det är inte en enskild person, eller än mindre en viss religion, som kampen gäller. Nej, kampanjen mot Ahmed laami gäller långt mer än så:

  Den gäller allas vår rätt till ett fritt liv i ett demokratiskt samhälle!

  Mot Ahmed Rami står ofantliga ekonomiska resurser. Ahmed Rami stöds bara av sina läsare. Nu måste vi alla, efter förmåga, bidra till kampen för friheten. Ni kan hjälpa till genom att köpa Ahmed Ramis böcker: Vad är Israel? (100:-), Israels makt i Sverige (120:-), Ett liv för frihet (100:-), Judisk Häxprocess i Sverige (130:-). Pg 488 90 62-8, tel. 0708121240, adress.Box 316, 101 26 Stockholm.

  Svenskar för frihet


1- a. Förord

- b. Ahmed Rami Intervjuas i Marocko!

- c. En motoriserad feodalism!

2 - Det förflutna och framtiden

3 - Atlasbergen

4 - Stammen

5 - Araberna

6 - Hembyn och släkten

7 - Jihad

8 - Orättvisan

9 - Revolutionsdagen

10- Hembyn på kuppdagen

11- Sista timmarna

12- Casablanca

13- Caiden och självständigheten

14- Allt som vanligt i hembyn

15- Kuppdagen

16- Staden

17- Nykolonialismen

18- Casablanca igen

19- Första revolten

20- Oufkir

21- Ben Barka

22- Planer för en revolt

23- Revoltens dag

24- Misslyckad revolt

25- Flykten

25a- UD:s "hemliga" dokument om Rami

26- Kungen är naken

27- Varför militären

28- Kolonialtiden

29- Aktörerna och motivet

30- Korruption och brott vid Hassans hov

31- Den islamiska världen

32- H.S. Nyberg om Islam

33- Vad är Islam?

34- I Sverige

35- Kampen för demokrati gäller för Sverige

36- Den judiska makten över massmedierna

37- Yttrandefriheten i Väst - ett hyckleri

38- Recension av boken "Vad är Israel?"

39- Han tar sionisterna på allvar

40- Att lösa meningsmotsättningar

40a- Frikänn Ahmed Rami! (Folket i Bild )

41- Boken som avslöjar sionismen

42- Protest inte hat

43- Exempel på missaktning

44- Missaktning

45- Radio Islams motiv och avsikt

47- Åtal mot min bok "Vad är Israel?"

48- Ett polisförhör

49- Är det brottsligt att informera?

50- Sions kommande härlighet

52- Upprop till Sveriges folk för yttrandefrihet!

Ahmed Rami, Radio Islams grundare - Adress: Box 316, 10126 Stockholm, Tel: 0708121240

English - French - Swedish - German - Photo-Album
HOME